Wybrany do głosowania

1 Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na ul. Kołobrzeskiej pomiędzy Pułaskiego a ul. Chylicką

Typ: Inwestycyjno-remontowe

Koszt: 28 160 zł

Wybrany do realizacji

2 Modernizacja placu zabaw i wykonanie projektu we wsi Piaski, tj. zakup urządzeń zabawowych i montaż zgodnie z planem zagospodarowania terenu

Typ: Inwestycyjno-remontowe

Koszt: 46 500 zł

Wybrany do realizacji

3 Zakup Quada ratowniczego wraz z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie

Typ: Inwestycyjno-remontowe

Koszt: 80 000 zł

Wybrany do realizacji

4 Zakup narzędzi ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konstancinie-Jeziornie

Typ: Inwestycyjno-remontowe

Koszt: 28 600 zł

Wybrany do realizacji

5 Budowa placu zabaw i siłowni w sołectwie Kawęczyn

Typ: Inwestycyjno-remontowe

Koszt: 90 000 zł

Wybrany do realizacji

6 Remont pomieszczeń (sala weselna, kuchnia, zaplecze magazynowe) w Domu Ludowym w Czernidłach

Typ: Inwestycyjno-remontowe

Koszt: 26 800,47 zł

Wybrany do głosowania

7 Zieleń przy Walentynowicz 21c

Typ: Inwestycyjno-remontowe

Koszt: 15 000 zł

Wybrany do realizacji

8 Wykonanie projektu i modernizacja placu zabaw w Gassach

Typ: Inwestycyjno-remontowe

Koszt: 60 180 zł

Wybrany do realizacji

9 Zakup zestawów pneumatycznych i hydraulicznych dla OSP Słomczyn

Typ: Inwestycyjno-remontowe

Koszt: 65 500 zł

Wybrany do głosowania

10 Projekt i montaż piłkochwytów na boisku sportowym w Parceli

Typ: Inwestycyjno-remontowe

Koszt: 21 000 zł

Wybrany do realizacji

11 Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Skolimów

Typ: Inwestycyjno-remontowe

Koszt: 99 444,70 zł

Wybrany do realizacji

1 Szyjący Cieciszew- warsztaty- nauka szycia

Typ: Pozostałe

Koszt po weryfikacji: 31 200 zł

Wybrany do głosowania

2 Grający Cieciszew - brydż nie tylko dla seniora

Typ: Pozostałe

Koszt: 40 500 zł

Wybrany do realizacji

3 Gimnastyka i taniec w Opaczy.

Typ: Pozostałe

Koszt: 32 300 zł

Wybrany do realizacji

4 Otwarte Kościoły "Muzyka w naszych Świątyniach"

Typ: Pozostałe

Koszt: 49 800 zł

Wybrany do realizacji

5 Projekt edukacyjno-rozwojowy dla dzieci 6-9 lat w sołectwie Habdzin

Typ: Pozostałe

Koszt: 18 820 zł

Wybrany do realizacji

6 HIP-HOP Festiwal 2020

Typ: Pozostałe

Koszt: 50 000 zł

Wybrany do głosowania

7 Teatr Letni w altanie

Typ: Pozostałe

Koszt: 49 000 zł

Wybrany do realizacji

8 Doposażenie w sprzęt sportowy Dom Ludowy w Czernidłach

Typ: Pozostałe

Koszt: 4 569,02 zł

Wybrany do głosowania

9 Czytaj, Mów i Twórz

Typ: Pozostałe

Koszt: 41 000 zł

Wybrany do głosowania

10 Łurzycanki-nowe pokolenie

Typ: Pozostałe

Koszt: 20 500 zł

Wybrany do głosowania

11 Jazz w Altanie

Typ: Pozostałe

Koszt: 48 000 zł

Wybrany do głosowania

12 Wesele na Urzeczu rekonstrukcja tradycyjnego wesela na Urzeczu

Typ: Pozostałe

Koszt: 49 500 zł

Wybrany do realizacji

13 "Zdrowy kręgosłup" Zumba Stretching. Promocja aktywności fizycznej poprzez organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna.

Typ: Pozostałe

Koszt: 28 860 zł

Wybrany do głosowania

14 Strefa Kobiet Pozytywnie Zakręconych -kontynuacja spotkań, oraz ich wzbogacenie, dla kobiet z gminy Konstancin-Jeziorna w Hugonówce

Typ: Pozostałe

Koszt: 39 000 zł

Wybrany do głosowania

15 Aktywność fizyczna i społeczna seniorów

Typ: Pozostałe

Koszt: 37 800 zł

Wybrany do realizacji

16 Zakup naklejek ściennych podłogowych i na schody do SP nr 2 w Konstancinie-Jeziornie

Typ: Pozostałe

Koszt: 3 650 zł

Wybrany do głosowania

17 Klub Talentów - warsztaty artystyczne dla dorosłych

Typ: Pozostałe

Koszt: 20 000 zł

Wybrany do realizacji

18 Działalność Klubu Wszyscy Razem Mirków

Typ: Pozostałe

Koszt: 49 300 zł

Wybrany do głosowania

19 ORKIESTRA DĘTA

Typ: Pozostałe

Koszt: 49 620 zł

Wybrany do głosowania

20 Strefa artystyczna Art.Park -cykliczne warsztaty w Parku zdrojowym,prowadzone przez okres wakacyjny.

Typ: Pozostałe

Koszt: 31 500 zł

Wybrany do realizacji

21 Gminny Dzień Seniora w Gminie Konstancin-Jeziorna

Typ: Pozostałe

Koszt po weryfikacji: 14 200 zł

Wybrany do głosowania

22 "Zostań lepszą wersją siebie" - cykl warsztatów dla dorosłych. Zajęcia polegające na rozoju umiejętności życiowych m.in : umiejętności komunikowania się, wyrażania emocji, pozytywne myślenie

Typ: Pozostałe

Koszt: 21 900 zł

Wybrany do realizacji

23 Klub Kaligraficzny "Littera"

Typ: Pozostałe

Koszt: 16 000 zł

Odrzucony formalnie

43 Warsztaty, spotkania dla dzieci, młodzieży i dorosłych z cyklu "Bielawskie spotkania z kulturą" oraz zajęcia artystyczno-kulturalne z elementami rozwoju sportowo-rekreacyjnego.

Typ: Pozostałe

Koszt: 75 000 zł

Odrzucony merytorycznie

11 Zielony Cieciszew

Typ: Inwestycyjno-remontowe

Koszt: 63 600 zł

Odrzucony merytorycznie

15 Budowa placu zabaw i infrastruktury sportowej w Kawęczynku

Typ: Inwestycyjno-remontowe

Koszt: 100 000 zł

Odrzucony merytorycznie

17 Pojemniki na psie odchody na Mirkowie

Typ: Inwestycyjno-remontowe

Koszt: 31 750 zł

Odrzucony merytorycznie

19 Plac zabaw Wierzbno

Typ: Inwestycyjno-remontowe

Koszt: 97 500 zł

Odrzucony merytorycznie

29 Rzeźba w brązie "Konstanciński Dąb" nawiązująca do herbu Konstancina o wymiarach ok. 350 cmx200cm

Typ: Inwestycyjno-remontowe

Koszt: 100 000 zł

Odrzucony merytorycznie

30 Renowacja kapliczki przydrożnej na osiedlu Porąbka

Typ: Inwestycyjno-remontowe

Koszt: 29 000 zł

Odrzucony merytorycznie

31 Ustawienie bezobsługowego parku linowego wraz z przygotowaniem i ogrodzeniem terenu

Typ: Inwestycyjno-remontowe

Koszt: 89 500 zł

Odrzucony merytorycznie

32 Budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego

Typ: Inwestycyjno-remontowe

Koszt: 85 343 zł

Odrzucony merytorycznie

33 Mirkowska Alejka

Typ: Inwestycyjno-remontowe

Koszt: 40 000 zł

Odrzucony merytorycznie

34 Plaża nad rzeką Jeziorką - zagospodarowanie turystyczne terenu

Typ: Inwestycyjno-remontowe

Koszt: 70 000 zł

Odrzucony merytorycznie

22 Nauka pływania dla dzieci z klas trzecich z gminy Konstancin Jeziorna

Typ: Pozostałe

Koszt: 45 360 zł

Odrzucony merytorycznie

23 STOP! !!Problemom i uzależnieniom w rodzinie

Typ: Pozostałe

Koszt: 50 000 zł

Odrzucony merytorycznie

38 Wyposażenie strażaków -ratowników jednostki OSP w Czernidłach

Typ: Pozostałe

Koszt: 2 700 zł

Odrzucony merytorycznie

51 Nauka przez doświadczenie - cykl spotkań

Typ: Pozostałe

Koszt: 7 200 zł

Poprzedni projekt
Następny projekt