projekt nr 14

14. Strefa Kobiet Pozytywnie Zakręconych -kontynuacja spotkań, oraz ich wzbogacenie, dla kobiet z gminy Konstancin-Jeziorna w Hugonówce


Lokalizacja zadania

Nie dotyczy

Opis projektu

Strefa Kobie Pozytywnie Zakręconych  coraz bardziej jest identyfikowana z Hugonówką i Konstancinem-Jeziorna. Otwarte spotkania dla mieszkańców odbywają się do czterech razy w miesiącu, w poniedziałki w godzinach 18.00-20.00, podczas których pojawiają się nowi goście i nowe tematy. Dwa spotkania to stały element Strefy. W pozostałe dwa poniedziałki w miesiącu, w zależności od zainteresowania mieszkańców odbywają się ciekawe warsztaty i szkolenia, w zależności od potrzeb, często w ramach cyklu.
Wszystkie cieszą się dużym zainteresowaniem. Mają charakter warsztatów rozwojowych, wykładów czy spotkań z interesującymi ludźmi. Spotkania koordynowane są przez psycholog, trenerkę i coacha ACCICF - Alicję Stankiewicz, gospodynię i pomysłodawczynię Strefy Kobiet Pozytywnie Zakręconych, która zaprasza gości z zakresu zdrowia, kultury, sztuki, biznesu, z ciekawym dorobkiem zawodowym czy osobistym.  Środki finansowe potrzebne do realizacji będą zużywane na opłaty: organizacji i prowadzenia spotkań, kosztów zaproszenia gości specjalnych prowadzących warsztaty czy szkolenia, materiałów potrzebnych do przygotowania spotkań.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Organizacja i kordynowanie spotkań 40 w roku (stałe 20 w roku, plus spotkania dodatkowe - ok.20, przez okres 10 miesięcy)15 000 zł
2Wydarzenia specjalne, goście specjalni (minimum jeden raz w roku) plus warsztaty, szkolenia i spotkania (minimum dwa razy w miesiącu, w tym IMPRO)20 500 zł
3Materiały, pomoce (ok 40 spotkań)3 500 zł
Łącznie: 39 000 zł