projekt nr 22

22. "Zostań lepszą wersją siebie" - cykl warsztatów dla dorosłych. Zajęcia polegające na rozoju umiejętności życiowych m.in : umiejętności komunikowania się, wyrażania emocji, pozytywne myślenie


Lokalizacja zadania

KDK

Opis projektu

Zajęcia maja formę warsztatową i są przeznaczone dla osób dorosłych, które w dzisiejszym zabieganym, chaotycznym świecie chcą działać bardziej efektywnie, a żyć pozytywnie zarówno w sferze osobistej jak i zawodowej. Program zawiera rozwój kluczowych umiejętności życiowych, takich jak: umiejętność komunikowania się (zadawania pytań, pozyskiwania i tworzenia informacji), wyrażania emocji (stawiania asertywnych granic w sposób bezpiecznych i z szacunkiem do innych), pozytywnego myślenia, rozwiązywania problemów ( kreatywnego poszukiwania rozwiązań), współpracy i budowania relacji społecznych. Realizowanie programu warsztatów w założeniu zawiera aktywne metody integrujące rozwój intelektualny, autorefleksję i aktywność ruchową, praktyczny trening, uzupełniony o źródła wiedzy merytorycznej. Zajęcia mają formę aktywną i odbywają się w bezpiecznej atmosferze, pełnej akceptacji, humoru, bez stresu, bez oceniania, porównywania.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Opłata za prowadzenie zajęć 730 zł x 30 spotkan21 900 zł