projekt nr 12

12. Wesele na Urzeczu rekonstrukcja tradycyjnego wesela na Urzeczu


Lokalizacja zadania

?

Opis projektu

Projekt to rekonstrukcja tradycyjnego wesela na Urzeczu z przełomu XIX i XX wieku. Gmina Konstancin-Jeziorna to swoisty tygiel wielokulturowy, co wyraźnie wpłynęło na obrzędowość. Wspólne życie tak odmiennych przodków kulturowych ma znaleźć odbicie w filmowej rekonstrukcji i być kolejną wartością szerzenia tolerancji oraz odtwarzania krajobrazu kulturowego Urzecza. Podczas projektu rekonstruować będziemy: tradycyjne stroje weselne, tradycyjna muzykę weselną, tradycyjne potrawy weselne, tradycyjny taniec weselny, tradycyjny śpiew, gwarę oraz zwyczaje i obrzędy ludowe.  Cała rekonstrukcja przyjmie bardzo realistyczna formę. Wesele na Urzeczu to inscenizacja obrzędowa, poświęcona występom muzycznym i zabawie weselnej. Wesele będzie również rejestrowane, aby powstał film z obrazami o  zwyczajach i życiu ludzi na Urzeczu. Projekt zakłada wzięcie udziału społeczności gminy Konstancin-Jeziorna.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Wypożyczenie strojów ludowych (od 14 do 20szt)4 000 zł
2Przygotowanie potraw weselnych11 000 zł
3Tradycyjna muzyka weselna -zespół5 000 zł
4potańcówka weselna-wodzirej1 500 zł
5wypożyczenie stołow weselnych3 500 zł
6wypożyczenie elementow scenograficznych5 000 zł
7nagłośnienie, oświetlenie, technika8 000 zł
8wynajęcie namiotów4 000 zł
9koszt animatorów5 000 zł
10koszty org. (ubezpieczenia, prąd, karetka)2 500 zł
Łącznie: 49 500 zł