projekt nr 7

7. Zieleń przy Walentynowicz 21c


Lokalizacja zadania

Konstancin-Jeziorna, okolice budynku przy Anny Walentynowicz 21c. Działka nr 7/15, obręb 02-02, działka 7/27, obręb 02-02

Opis projektu

Zagospodarowanie terenu zielonego wokół budynku przy Anny Walentynowicz 21c: usunięcie części starych wyeksploatowanych roślin, pielęgnacja istniejącej roślinności, nowe nasadzenia.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1usunięcie starych, zdziczałych roślin3 500 zł
2podcinka pielęgnacyjna starych drzew i krzewów3 000 zł
3nasadzenia żywopłotu4 500 zł
4rekultywacja i zabiegi pielęgnacyjne istniejącego trawnika (odchwaszczanie, nawiezienie, dosianie)2 000 zł
5nasadzenia nowych roślin ozdobnych2 000 zł
Łącznie: 15 000 zł