projekt nr 19

19. ORKIESTRA DĘTA


Opis projektu

Zakup instrumentów do orkiestry dętej dla  17 osób.
Podstawowe sekcje : trąbki (3szt), flety(2szt) , klarnet 2szt, saksofon altowy (2szt) , baryton(2szt), tuba 2szt ,
perkusyjne( bęben wielki, werbel, czynele) .
Ograniczony budżet pozwala na zakup podstawowych instrumentów klasy uczniowskiej
oraz opłacenie systematycznej nauki gry indywidualnie (30 minut tygodniowo),
nauki gry w sekcji  (1 godzina tygodniowo) i w orkiestrze (2 godziny co 2 tygodnie).
Koszt instrumentów wynosi 33 540zł ( Ceny poszczególnych instrumentów mogą się różnić zależnie od wyboru dyrygenta)  .
Koszt zajęć instruktora/dyrygenta 16.080zł

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Trąbka 3szt1 500 zł
2klarnet 2szt1 600 zł
3flet poprzeczny 3szt2 200 zł
4saksofon altowy 2szt4 300 zł
5baryton 2szt6 000 zł
6tuba 2szt12 000 zł
7bęben marszowy 1szt600 zł
8werbel marszowy 1szt390 zł
9czynele 1szt 550 zł
10indywidualne spotkania dla sekcji dętej ( 16 spotkań * 15 osób * 30zł/30min ) 7 200 zł
11próby sekcyjne ( 16 spotkań * 8 sekcji * 60 zł/1h) 7 680 zł
12próby orkiestry ( 12 spotkań * 100zł/2h) 1 200 zł
Łącznie: 49 620 zł