projekt nr 2

2. Grający Cieciszew - brydż nie tylko dla seniora


Lokalizacja zadania

świetlica Wiejska w Cieciszewie. Cieciszew 67A

Opis projektu

Organizacja turniejów z uczestnictwem profesjonalnego sędziego, nagrody dla uczestników, promocja organizowanych zawodów, zakup akcesoriów brydżowych (doposażenie do istniejących) takich jak karty, pudełka do licytacji, pokrycie opłat zgłoszeniowych w turniejach rankingowych PZBS, zajęcia z instruktorem raz w tygodniu, uczestnictwo w korespondencyjnych, ogólnopolskich zawodach brydżowych, organizacja zawodów gry w boule, przeprowadzenie szkoleń w zakresie technik pamięciowych, relaksacyjnych i koncentracyjnych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1honoraria: sedziowanie imprez 15x4006 000 zł
2honoraria: koordynowanie projektu2 500 zł
3honoraria: animator zajęć brydzowych (ok. 50 w roku, każde zajęcia 5,5 h)15 000 zł
4honoraria: trener technik pamięciowych, relaksacyjnych i koncentracyjnych 3 000 zł
5puchary, upominki oraz nagrody rzeczowe i finansowe dla uczestników najważniejszych 4 imprez: Brydżowe Mistrzostwa Cieciszewa, Brydżowe Mistrzostwa Urzecza, Turniej Boule oraz roczna punktacja długofalowa na najlepszego brydżystę a8 500 zł
6Zakupy akcesoriów brydżowych, w tym bidding-boxy, pudełka i karty oraz zakup 2 stołow brydżowych i sprzętu do rozegrania turnieju boule3 000 zł
7Akcesoria do wydruku wyników (tonery, papier, protokoły turniejowe i meczowe)500 zł
8Wydatki na promocję imprez i inne koszty organizacyjne2 000 zł
Łącznie: 40 500 zł