projekt nr 9

9. Czytaj, Mów i Twórz


Lokalizacja zadania

Szkoła Podstawowa nr 4 w Słomczynie, ul. Wilanowska 218

Opis projektu

Zadanie ma spierać rozwój dzieci poprzez kursy koncentracji,
szybkiego czytania, oraz treningu umiejętności społecznej.

Projekt jest kierowany dla dzieci w dwóch grupach wiekowych 8-12 lat oraz 13-15 lat. Dziecko :
- Zwiększy swoje tempo czytania minimum pięciokrotnie z dużym stopniem zrozumienia czytanego tekstu.
- Pozna techniki pamięciowe i metody efektywnego uczenia się, które skrócą czas nauki minimum trzykrotnie.
- Nabędzie umiejętności relaksacji i koncentracji wyższego stopnia.
- Rozwinie swoją wyobraźnię i pamięć długotrwałą.
- Nauczy się pozytywnego myślenia i właściwych motywacji do nauki i pracy.
- Nauczy się planowania i gospodarowania własnym czasem.
- W ramach warsztatów umiejętności społecznych przezwycięży trudności w kontaktach z innymi, które mogą wynikać z fobii społecznych kłopotów z koncentracją, małego treningu związanego z byciem w grupie.
- Pozna sposoby budowania relacji i  kompetencji społecznych, umiejętności wypowiadania się na forum grupy, współpracy, zmiany zachowań nieakceptowanych społecznie.

Dla wielu dzieci to zmiana perspektywy z jaką patrzą na otaczający świat. Warsztaty zachęcają do tworzenia - bycia kreatywnym,
do szukania pasji poprzez poznanie umiejętności, które w nich drzemią.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Kurs szybkiego czytania i koncentracji 4 grup po 6 osób ( wiek 13-15 lat) 6 tygodni 2*1,5h16 100 zł
2Kurs szybkiego czytania i koncentracji 4 grup po 6 osób ( wiek 8-12 lat) 6 tygodni 2*1,5h16 100 zł
3Trening umiejętności społecznych - 2 grupy 16 osób (wiek 13 -15 lat) 10 tygodni - 1 spotkanie 1.5h-2h w tygodniu 4 400 zł
4Trening umiejętności społecznych - 2 grupy 16 osób (wiek 8 -12 lat) 10 tygodni - 1 spotkanie 1.5h-2h w tygodniu 4 400 zł
Łącznie: 41 000 zł