projekt nr 15

15. Aktywność fizyczna i społeczna seniorów


Lokalizacja zadania

KDK

Opis projektu

Zadanie będzie polegało na:a) aktywnym uczestnictwie seniorów w całorocznym cyklu spotkań w bazie Klubu Brydż 60+ działającego od 2014 roku przy KDK Hugonówka. W ramach spotkań  członków tego klubu będą odbywały się zajęcia z animatorem brydża służące integracji środowiskowej seniorów i ich rodzin oraz w miarę potrzeb przeprowadzone będą zajęcia edukacyjne i pokazowe. Dodatkowo zorganizowane zostaną zawody (3 turnirje) okolicznościowe wykorzystując dotychczasowe tradycje klubowe oraz aktywność społeczną jego członków. Przewiduje się też zajęcia z trenerem pamięci w oparciu o programy zakupione przez KDK do tego celu  w 2019 r. b) przeprowadzenie dwóch turniejów rankingowych w Boule ( w cyklu 4 zawodów w okresie wiosna-jesień) jako przykład współzawodnictwa z umiarkowanym wysiłkiem fizycznym uczestniczących.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Sędziowie 5x600zł3 000 zł
2animator zajęć brydżowych14 500 zł
3trener pamięci i zajęć demo2 500 zł
4upominki, nagrody rzeczowe i finansowe dla uczestników 5 zawodów9 600 zł
5zakupy uzupełniające (akcesoria i oprogramowanie)2 000 zł
6promocja i niezbędne koszty KDK2 500 zł
7koordynator projektu3 700 zł
Łącznie: 37 800 zł