Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Ogłaszamy wyniki!

Piątek, 27 września 2019

Komisja opiniująca i przeprowadzająca procedurę kształtowania Budżetu Partycypacyjnego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2020 rok ogłosiła listę rankingową projektów oraz podała ostateczne wyniki głosowania. Do  realizacji w 2020 roku zostało skierowanych 19 projektów: 8 typu inwestycyjno- remontowego i 11 pozostałych.
Czytaj więcej »

Zbliża się koniec głosowania!

Piątek, 13 września 2019

W poniedziałek, 16 września zakończy się głosowanie w Budżecie Partycypacyjnym. To ostatni moment, aby dokonać wyboru projektu do  realizacji w 2020 roku.  Projektodawcom zostały ostatnie dni, które mogą poświęcić na reklamę i zachęcanie mieszkańców do głosowania na swoje projekty.
Czytaj więcej »

Lokalizacja punktów go głosowania

Sobota, 31 sierpnia 2019

Przypomnijmy, gdzie zlokalizowane są punkty do głosowania tradycyjnego, za pośrednictwem papierowej karty. W załączniku można pobrać kartę do głosowania. Karty też są przy każdej urnie, wystarczy ją wypelnić, podpisac i wrzucić do urny.
Czytaj więcej »

Już niebawem rozpocznie się głosowanie!

Wtorek, 27 sierpnia 2019

Od 2 września rusza głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Partycypacyjnego Gminy Konstancin-Jeziorna. Do wyboru mamy 34 zadania. Kwota jaką mieszkańcy mają do rozdysponowania to 800 000 zł, a wartość projektów przekracza ją o blisko 500 000 zł. Szansę na realizację mają tylko te projekty, które uzyskają największą liczbę głosów, do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację.
Czytaj więcej »

Znamy już kolejność projektów na liście do głosowania, a także lokalizację punktów

Piątek, 2 sierpnia 2019

Znamy już kolejność projektów na liście do głosowania w Budżecie Partycypacyjnym, a także lokalizację punktów, w których mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna będą mogli oddać swój głos. Przypomnijmy, że głosowanie odbędzie się w dniach  2 - 16 września. Wyboru będzie można dokonać w sposób tradycyjny za pomocą karty do głosowania wrzuconej osobiście do urny lub elektronicznie na stronie internetowej: www.konstancin.konsultacje-spoleczne.pl
Czytaj więcej »

Zakończyła się ocena wniosków

Środa, 24 lipca 2019

24 czerwca 2019 roku upłynął termin składania wniosków do Budżetu Partycypacyjnego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2020 rok. Komisja  opiniująca i przeprowadzająca procedurę kształtowania Budżetu Partycypacyjnego w dniu 17 lipca 2019 roku zakończyła weryfikację formalno-merytoryczną złożonych projektów.
Czytaj więcej »

Zakończył się nabór wniosków

Piątek, 28 czerwca 2019

Pod koniec czerwca zakończył się etap przyjmowania wniosków przez mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna do Budżetu Partycypacyjnego na rok 2020.
W tegorocznej edycji złożono 49 projektów na łączną kwotę 2 222 857,19 zł, w tym: 21 projektów o typie inwestycyjno-remontowym o  wartości 1 266 878,17 zł oraz 28 projektów "pozostałych" z zakresu m.in. kultury i sportu o wartości 955 979,02 zł. W kolejnym etapie wszystkie wnioski zostaną sprawdzone przez komisję opiniującą wnioski i  przeprowadzającą procedurę kształtowania budżetu partycypacyjnego.
Czytaj więcej »

Ostatnie dni na zgłoszenie projektu!

Środa, 19 czerwca 2019

Zostało już tylko kilka dni na złożenie projektu! Do 24 czerwca można składać propozycje w ramach Budżetu Partycypacyjnego Gminy Konstancin-Jeziorna.
Czytaj więcej »

Wypełnij dokładnie wniosek!

Poniedziałek, 10 czerwca 2019

Składając projekt do budżetu partycypacyjnego, przypominamy, że należy wypełnić starannie formularz zgłoszeniowy (wraz z adresem, nr ewidencyjnym działki oraz obrębem) a także dokładnie wypełnić listę poparcia ( adres wraz z wpisaniem miejscowości). Brak tych danych spowoduje odrzucenie wniosku na etapie oceny formalnej.
Czytaj więcej »

Nabór do komisji

Wtorek, 28 maja 2019

Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna ogłosił nabór kandydatów do komisji opiniującej wnioski i przeprowadzającej procedurę kształtowania Budżetu Partycypacyjnego na rok 2020. Zgłoszenia będą przyjmowane do 5 czerwca.
Czytaj więcej »

Ruszył nabór wniosków!

Poniedziałek, 27 maja 2019


Od 27 maja br. można składać wnioski do budżetu partycypacyjnego. Nabór projektów trwa do 24 czerwca 2019 roku.
Do dyspozycji mieszkańców jest 800 000 złotych, w tym na zadania inwestycyjno - remontowe 500 tys. zł, a na pozostałe z zakresu m.in.: turystyki, sportu, rekreacji i kultury 300 000zł. Maksymalna wartość zadania nie może przekroczyć 100 tys. zł - dla inwestycji i remontów oraz 50 tys. zł - dla projektów pozostałych.

Czytaj więcej »

Chcesz zapytać? Przyjdź na spotkanie

Czwartek, 23 maja 2019


Każda zainteresowana osoba może skorzystać z różnych możliwości wsparcia. Podczas trwania okresu zgłaszania pomysłów organizowane są dyżury konsultacyjne z udziałem pracowników urzędu. Można więc uzyskać pomoc w wypełnieniu formularza oraz w kwestiach merytorycznych dotyczących m.in. rozwiązań technicznych oraz oszacowania kosztów realizacji. Natomiast w godzinach pracy urzędu, pod nr tel. 22 48 42 445 (lub w pokoju nr 4) na wszystkie pytania będzie można otrzymać odpowiedź od koordynatora budżetu partycypacyjnego.
Czytaj więcej »

Rusza Budżet Partycypacyjny

Środa, 22 maja 2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w  Warszawie 16 kwietnia br. unieważniło uchwałę nr 52/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie zasad i trybu przeprowadzania procedury kształtowania budżetu obywatelskiego w gminie Konstancin-Jeziorna. W  związku z tym, że zależy nam, aby mieszkańcy mieli możliwość uczestniczenia w kształtowaniu budżetu w sposób partycypacyjny także w  tym roku, burmistrz gminy podjął decyzję o zarządzeniu określającym zasady i tryb przeprowadzenia budżetu partycypacyjnego na rok 2020. 
Czytaj więcej »