Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Wyniki głosowania

bp

Poniedziałek, 24 października 2022

Znamy już wyniki głosowania na projekty zgłoszone do Budżetu Partycypacyjnego Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2023. W przyszłym roku realizowanych będzie 8 projektów. W głosowaniu wzięło udział ponad 2 tys. osób.
Lista rankingowa

Komisja opiniująca i przeprowadzająca procedurę kształtowania Budżetu Partycypacyjnego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2023 rok ogłosiła listę rankingową projektów oraz podała ostateczne wyniki głosowania, które odbywało się od 1 do 15 września 2022 r.
8 projektów

Do realizacji w przyszłym roku zostało skierowanych 8 projektów: 3 typu inwestycyjno-remontowego i 5 pozostałe z zakresu m.in. kultury, rekreacji i edukacji. Wszystkie projekty inwestycyjno-remontowych, uzyskało wymagane minimum 150 głosów. Natomiast z obszaru projektów pozostałych 6 uzyskało wymagane 100 głosów, 4 nie spełniły tego wymogu. Zgodnie z zarządzeniem burmistrza gminy, na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego przeznaczono środki finansowe w wysokości 400 000 zł, z czego na zadania inwestycyjno-remontowe – 300 000 zł, pozostałe – 100 000 zł.
Wyniki głosowania

Kart do głosowania zostało złożonych 2 071 (1 140 papierowych i 931 elektronicznych), w tym ważnych było 1 974, a nieważnych – 97. Mieszkańcy oddali łącznie 3 273 głosów. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej konstancin.konsultacje-spoleczne.pl, zakładka: Wyniki.

Lista projektów inwestycyjno-remontowych:

    miejsce 1 – Poprawa bezpieczeństwa przy szkołach podstawowych – skrzyżowania na wyniesieniu (liczba głosów: 698);
    miejsce 2 – Zakup i ułożenie kostki brukowej (liczba głosów: 362);
    miejsce 3 – Poprawa estetyki i doświetlenie terenu działki przy ul. Wspólnej 1/3 w Bielawie (liczba głosów: 263).

Lista projektów pozostałych:

    miejsce 1 – Działalność koncertowa Konstancińskiego Chóru Kameralnego (liczba głosów: 663);
    miejsce 2 – Joga – doskonalenie ciała i umysłu (liczba głosów: 299);
    miejsce 3 – Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci w okresie wakacji z terenów wiejskich południowych sołectw
    w gminie Konstancin-Jeziorna (liczba głosów: 296);
    miejsce 4 – Ćwiczenia w Opaczy (liczba głosów: 290);
    miejsce 5 – Badanie czystości wody rzeki Jeziorki oraz rzeki Małej
    na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (liczba głosów: 152);
    miejsce 6 – Szyjący Cieciszew – warsztaty – zajęcia rękodzielnicze (liczba głosów: 106);
    miejsce 7 – Hip Hop Festiwal 2023 (liczba głosów: 47);
    miejsce 8 – Klub Talentów Grapa (liczba głosów: 43);
    miejsce 9 – Ekospływy kajakowe rzeką Jeziorką (liczba głosów: 34);
    miejsce 10 – Klub Gier Bitewnych „Hugonówka" (liczba głosów: 20).

Komisja zawnioskowała do burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna o wpisanie 8 poniższych zadań do projektu budżetu gminy Konstancin-Jeziorna na 2023 rok.

Projekty inwestycyjno-remontowe:

    Poprawa bezpieczeństwa przy szkołach podstawowych – skrzyżowania na wyniesieniu  (57 600 zł);
    Zakup i ułożenie kostki brukowej (76 875 zł);
    Poprawa estetyki i doświetlenie terenu działki przy ul. Wspólnej 1/3 w Bielawie  (85 000 zł).

Projekty pozostałe:

    Działalność koncertowa Konstancińskiego Chóru Kameralnego (24 985 zł);
    Joga – doskonalenie ciała i umysłu (22 436 zł);
    Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci w okresie wakacji z terenów wiejskich południowych sołectw
    w gminie Konstancin-Jeziorna (25 000 zł);
    Ćwiczenia w Opaczy (16 500 zł);
    Badanie czystości wody rzeki Jeziorki oraz rzeki Małej
    na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (18 000 zł).


Czytaj więcej »

Karta do pobrania

BP

Czwartek, 1 września 2022

Zachęcamy do głosowania w systemie internetowym. W przypadku głosowania papierowego, można pobrać druk z załącznika i wrzucić go do urny w jednym z wyznaczonych punktów na terenie gminy.
Czytaj więcej »

Punkty do głosowania

Czwartek, 1 września 2022

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-
-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77

Poniedziałek - piątek, godz. 9.00 - 15.00

Konstanciński Dom Kultury

ul. Mostowa 15

Codziennie, godz. 9.00 - 17.00

OSP Bielawa
ul. Wspólna 3

Środa, piątek, godz. 17.00 - 20.00

Sobota, godz. 10.00 - 14.00

Filia Biblioteki na Grapie. Willa Gryf

Ul. Sobieskiego 13

Poniedziałek, wtorek, godz. 11.00 - 18.00

Środa, czwartek, godz. 10.00 - 17.00

Piątek, godz. 8.00 - 14.00

Sklep spożywczy ABC

Cieciszew 67

Poniedziałek - piątek, godz. 6.00 - 20.00

/w godzinach otwarcia sklepu/

Sklep spożywczy w Habdzinie

Poniedziałek  -sobota, godzina 5.30-19.30

/w godzinach otwarcia sklepu/

Sklep ”Na Skarpie” w Kawęczynie

Kawęczyn 56B

Poniedziałek - sobota, godz. 6.00 - 21.00

/w godzinach otwarcia sklepu/

Dom Ludowy w Czernidłach

Czernidła 26

1, 2, 7 września, godz. 17.00 - 19.00

Niedziela, 11 września, godz. 14.00 – 20.00

Czytaj więcej »

Znamy kolejność projektów na liście do głosowania

bp

Środa, 3 sierpnia 2022

Wybierz projekt i zagłosuj !
Od 1 września rusza głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Partycypacyjnego Gminy Konstancin-Jeziorna. Do wyboru jest 13 zadań. Kwota jaką mieszkańcy mają do rozdysponowania to 400 000 zł, w tym 300 000 zł na projekty inwestycyjno-remontowe i 100 000 zł na projekty pozostałe. Szansę na realizację mają tylko te projekty, które uzyskają największą liczbę głosów, do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację. Minimum to 150 głosów oddanych na dany projekt inwestycyjno-remontowy i 100 głosów na projekt pozostały.
Zasady głosowania
Głosowanie odbędzie się w dniach  1 - 15 września. Wyboru będzie można dokonać w sposób tradycyjny za pomocą karty do głosowania wrzuconej osobiście do urny (lista punktów zostanie podana na stronie internetowej gminy) lub elektronicznie na stronie https://konstancin.konsultacje-spoleczne.pl/
•    głosować może każdy mieszkaniec gminy bez względu na wiek
•    można głosować tylko jeden raz
•    można wybrać dowolny projekt lub dwa projekty – jeden z grupy projektów inwestycyjno-remontowych i jeden z grupy pozostałych.

Czytaj więcej »

Ocena złożonych projektów zakończona!

BP

Środa, 13 lipca 2022


 

Komisja opiniująca i przeprowadzająca procedurę kształtowania Budżetu Partycypacyjnego zakończyła pracę nad oceną zgłoszonych projektów.  Do Urzędu Gminy wpłynęło w wyznaczonym terminie od 16 maja 2022 do 31 maja 2022 roku łącznie 19 projektów, za pośrednictwem Systemem Zarządzania Budżetem Partycypacyjnym oraz metodą tradycyjną za pośrednictwem urzędu. Łączna wartość złożonych wniosków wynosi 802 553,86 zł, z czego wartość 6 projektów inwestycyjno-remontowych – 521 437,86 zł, pozostałych  13 projektów – 281 116 zł.

W wyniku formalnej analizy Komisja stwierdziła, że 5 projektów nie spełniało wymogów formalnych: 2 inwestycyjno-remontowe, 3 „pozostałe”. W ocenie merytorycznej 2 projekty typu inwestycyjno-remontowego otrzymały ocenę pozytywną bez uwag, w 1 projekcie zadania zostały zaopiniowane pozytywnie w części, 1 projekt otrzymał ocenę negatywną. Wszystkie projekty z obszaru „pozostałe” zostały zaopiniowane pozytywnie pod kątem merytorycznym, w 1 projekcie zostało zmienione miejsce realizacji zadania (prowadzenia warsztatów).
Mając powyższe na uwadze Komisja zakwalifikowała do etapu głosowania 13 projektów, w tym 3 typu inwestycyjno-remontowego i 10 typu „pozostałe”. Łączna wartość wniosków wynosi 419 161 zł, gdzie wartość projektów inwestycyjno-remontowych równa jest kwocie 219 475 zł, a „pozostałych” 199 686 zł.Kolejność na liście projektów do głosowania zostanie podana po przeprowadzeniu losowania.

Czytaj więcej »

Masz pomysł? Złóż wniosek!

altana

Poniedziałek, 16 maja 2022

Celem Budżetu Partycypacyjnego jest aktywizacja mieszkańców i zapewnienie im udziału w wyborze zadań realizowanych z budżetu gminy poprzez ujęcie w nim przedsięwzięć zainicjowanych przez mieszkańców i mających ich największe poparcie. Dzięki Budżetowi Partycypacyjnemu można zmieniać przestrzeń wokół siebie. Przekładem tegorocznej realizacji jest montaż drewnianej altany z przeznaczeniem na miejsce spotkań mieszkańców sołectwa Bielawa. Projekt był jednym z czterech projektów inwestycyjnych przegłosowanych w ubiegłej edycji. Zachęcamy do aktywności. Napisanie wniosku i złożenie go w terminie do końca maja nie jest trudne. Wcześniej należy zapoznać się z Regulaminem, aby nie popełnić błędów.

Czytaj więcej »

Rusza kolejna edycja Budżetu Partycypacyjnego na rok 2023

BP

Środa, 11 maja 2022

Mieszkańcy Konstancina-Jeziorny mają szansę na zrealizowanie swoich inicjatyw w ramach budżetu partycypacyjnego. Od 16 maja 2022 rusza przyjmowanie pomysłów do tegorocznej edycji. Zgłoszenie projektów na rok 2023 jest bardzo proste i odbywa się na podobnych zasadach jak w  okresie przedpandemicznym.
Czytaj więcej »