Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Wyniki głosowania

Poniedziałek, 24 października 2022

Znamy już wyniki głosowania na projekty zgłoszone do Budżetu Partycypacyjnego Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2023. W przyszłym roku realizowanych będzie 8 projektów. W głosowaniu wzięło udział ponad 2 tys. osób.

Komisja opiniująca i przeprowadzająca procedurę kształtowania Budżetu Partycypacyjnego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2023 rok ogłosiła listę rankingową projektów oraz podała ostateczne wyniki głosowania, które odbywało się od 1 do 15 września 2022 r.

Do realizacji w przyszłym roku zostało skierowanych 8 projektów: 3 typu inwestycyjno-remontowego i 5 pozostałe z zakresu m.in. kultury, rekreacji i edukacji. Wszystkie projekty inwestycyjno-remontowych, uzyskało wymagane minimum 150 głosów. Natomiast z obszaru projektów pozostałych 6 uzyskało wymagane 100 głosów, 4 nie spełniły tego wymogu. Zgodnie z zarządzeniem burmistrza gminy, na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego przeznaczono środki finansowe w wysokości 400 000 zł, z czego na zadania inwestycyjno-remontowe – 300 000 zł, pozostałe – 100 000 zł.

Wyniki głosowania


Kart do głosowania zostało złożonych 2 071 (1 140 papierowych i 931 elektronicznych), w tym ważnych było 1 974, a nieważnych – 97. Mieszkańcy oddali łącznie 3 273 głosów. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej konstancin.konsultacje-spoleczne.pl, zakładka: Wyniki.

Lista projektów inwestycyjno-remontowych:

    miejsce 1 – Poprawa bezpieczeństwa przy szkołach podstawowych – skrzyżowania na wyniesieniu (liczba głosów: 698);
    miejsce 2 – Zakup i ułożenie kostki brukowej (liczba głosów: 362);
    miejsce 3 – Poprawa estetyki i doświetlenie terenu działki przy ul. Wspólnej 1/3 w Bielawie (liczba głosów: 263).

Lista projektów pozostałych:

    miejsce 1 – Działalność koncertowa Konstancińskiego Chóru Kameralnego (liczba głosów: 663);
    miejsce 2 – Joga – doskonalenie ciała i umysłu (liczba głosów: 299);
    miejsce 3 – Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci w okresie wakacji z terenów wiejskich południowych sołectw
    w gminie Konstancin-Jeziorna (liczba głosów: 296);
    miejsce 4 – Ćwiczenia w Opaczy (liczba głosów: 290);
    miejsce 5 – Badanie czystości wody rzeki Jeziorki oraz rzeki Małej
    na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (liczba głosów: 152);
    miejsce 6 – Szyjący Cieciszew – warsztaty – zajęcia rękodzielnicze (liczba głosów: 106);
    miejsce 7 – Hip Hop Festiwal 2023 (liczba głosów: 47);
    miejsce 8 – Klub Talentów Grapa (liczba głosów: 43);
    miejsce 9 – Ekospływy kajakowe rzeką Jeziorką (liczba głosów: 34);
    miejsce 10 – Klub Gier Bitewnych „Hugonówka" (liczba głosów: 20).

Komisja zawnioskowała do burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna o wpisanie 8 poniższych zadań do projektu budżetu gminy Konstancin-Jeziorna na 2023 rok.

Projekty inwestycyjno-remontowe:

    Poprawa bezpieczeństwa przy szkołach podstawowych – skrzyżowania na wyniesieniu  (57 600 zł);
    Zakup i ułożenie kostki brukowej (76 875 zł);
    Poprawa estetyki i doświetlenie terenu działki przy ul. Wspólnej 1/3 w Bielawie  (85 000 zł).

Projekty pozostałe:

    Działalność koncertowa Konstancińskiego Chóru Kameralnego (24 985 zł);
    Joga – doskonalenie ciała i umysłu (22 436 zł);
    Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci w okresie wakacji z terenów wiejskich południowych sołectw
    w gminie Konstancin-Jeziorna (25 000 zł);
    Ćwiczenia w Opaczy (16 500 zł);
    Badanie czystości wody rzeki Jeziorki oraz rzeki Małej
    na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (18 000 zł).


Załączniki:

Powrót