Nie wiesz? Zapytaj!

BP

Czwartek, 20 maja 2021

Jeszcze kilka dni zostało na złożenie projektów. Przygotowywanie wniosków rodzi wiele pytań. Pracownicy merytoryczni poszczególnych Wydziałów UMiG służą poradą i udzielają wyjaśnień - to bezpośrednio do nich należy kierować swoje zapytania. W Wydziale Planowania Przestrzennego można sprawdzić, czy działka, na której ma być realizowane planowane zadanie jest działką gminną i jakie jest jej przeznaczenie planowanie@konstancinjeziorna.pl Tematami drogowymi, np. budową i remontem drogi lub chodnika, latarniami, przystankami zajmuje się Wydział Dróg Gminnych drogi@konstancinjeziorna.pl , natomiast z pytaniami w sprawach potencjalnych inwestycji zapraszamy do Wydziału Inwestycji i Remontów inwestycje@konstancinjeziorna.pl   
Sprawami dotyczącymi samej procedury zajmuje się Biuro Komunikacji Społecznej komunikacjaspoleczna@konstancinjeziorna.pl
Czytaj więcej »

Zgłoś projekt!

Zgłoś projekt!

Poniedziałek, 10 maja 2021

Od 10 maja 2021 rusza przyjmowanie pomysłów do tegorocznej edycji budżetu partycypacyjnego. Pomimo trwającej pandemii, w tym roku mieszkańcy Konstancina-Jeziorny również mają szansę na zrealizowanie swoich inicjatyw. Zgłoszenie projektów na rok 2022 jest bardzo proste i odbywa się na podobnych zasadach jak w roku ubiegłym. Wystarczy opracować swój pomysł, wejść na stronę www.konstancin.konsultacje-spoleczne.pl i zgłosić projekt lub można wypełnić formularz w wersji papierowej i złożyć go w urzędzie miasta i gminy. Ze względu na sytuację epidemiczną nie ma konieczności zbierania podpisów. Do projektu nie dołączamy listy poparcia.
Mieszkańcy gminy na zgłoszenie swoich wniosków będą mieli czas do 28 maja. Do podziału zostało przeznaczone 400 000 złotych, w tym na zadania inwestycyjno - remontowe 300 tys. zł, a na tzw. „pozostałe" z zakresu m.in.: turystyki, sportu, rekreacji i kultury 100 000zł. Podobnie jak w poprzednich edycjach, także i w tej jest ograniczenie - maksymalna wartość zadania nie może przekroczyć 100 tys. zł - dla inwestycji i remontów oraz 25 tys. zł - dla projektów "pozostałych".
Każda zainteresowana osoba może uzyskać informację od koordynatora budżetu partycypacyjnego w godzinach pracy urzędu, pod nr tel. 22 48 42 445  lub wysyłając zapytanie na e-maila: komunikacjaspoleczna@konstancinjeziorna.pl

Czytaj więcej »