3 Utworzenie węzła sanitarnego w OSP Gassy i poprawa estetyki terenu przed budynkiem

Typ: Inwestycyjno-remontowy

Koszt po weryfikacji: 99 500 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

4 Przystanek rowerowo-kajakowy Skolimów

Typ: Inwestycyjno-remontowy

Koszt po weryfikacji: 32 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

5 Remont pomieszczeń garażowych i socjalnych w budynku gminnym OSP w Bielawie

Typ: Inwestycyjno-remontowy

Koszt po weryfikacji: 60 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

6 Pracownia robotyki w Słomczynie kurs dla dzieci i młodzieży

Typ: Inwestycyjno-remontowy

Koszt po weryfikacji: 29 800 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

7 Projekt przebudowy boiska przy Zespole Szkół nr 5 w Konstancinie-Jeziornie

Typ: Inwestycyjno-remontowy

Koszt po weryfikacji: 41 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

8 Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w Domu Strażaka w Czernidłach

Typ: Inwestycyjno-remontowy

Koszt po weryfikacji: 60 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

9 Mirkowska łąka kwietna

Typ: Inwestycyjno-remontowy

Koszt po weryfikacji: 5 750 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

10 Bezpieczne przesiadkowe dwa parkingi rowerowe, monitorowane

Typ: Inwestycyjno-remontowy

Koszt po weryfikacji: 99 600 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

11 Zajęcia sportowo-rekreacyjne (gimnastyka, taniec) w Opaczy

Typ: Pozostały

Koszt po weryfikacji: 28 400 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

12 Działalność Klubu Kulturalnego „Drabina”

Typ: Pozostały

Koszt po weryfikacji: 46 100 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

13 Wspólnie dla dziecka - wsparcie edukacyjne dla rodzin z gminy Konstancin-Jeziorna

Typ: Pozostały

Koszt po weryfikacji: 48 500 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

14 Centrum Integracji Społeczności Lokalnej "Słoneczna 20"

Typ: Pozostały

Koszt po weryfikacji: 50 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

16 Rozruszajmy Konstancin

Typ: Pozostały

Koszt po weryfikacji: 29 800 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

17 Klub historyczno-patriotyczny

Typ: Pozostały

Koszt po weryfikacji: 17 400 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

18 I ty możesz uratować życie

Typ: Pozostały

Koszt po weryfikacji: 20 104 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

19 Konstancin przyjazny seniorom

Typ: Pozostały

Koszt po weryfikacji: 30 900 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

20 Brydż idealna gra nie tylko dla seniora

Typ: Pozostały

Koszt po weryfikacji: 12 600 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

21 Festiwal muzyki ulicznej Hip-Hop Zdrój 2017

Typ: Pozostały

Koszt po weryfikacji: 46 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

22 Warsztaty kulinarne - poznajemy nasze dziedzictwo kulinarne

Typ: Pozostały

Koszt po weryfikacji: 10 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

×