Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Wybrany do realizacji

1. Modernizacja placu zabaw przy ul. Południowej, z uwzględnieniem wyposażenia w elementy siłowni plenerowej

Typ: inwestycyjno-remontowe

Planowany koszt: 90 000 zł

Wybrany do realizacji

2. Modernizacja boiska, bieżni, kompleksu sportowego na terenie Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Bielawskiej 57

Typ: inwestycyjno-remontowe

Planowany koszt: 100 000 zł

Wybrany do realizacji

3. Utworzenie węzła sanitarnego w OSP Gassy i poprawa estetyki terenu przed budynkiem

Typ: inwestycyjno-remontowe

Planowany koszt: 99 500 zł

Wybrany do realizacji

4. Przystanek rowerowo-kajakowy Skolimów

Typ: inwestycyjno-remontowe

Planowany koszt: 32 000 zł

Wybrany do realizacji

5. Remont pomieszczeń garażowych i socjalnych w budynku gminnym OSP w Bielawie

Typ: inwestycyjno-remontowe

Planowany koszt: 60 000 zł

Wybrany do realizacji

6. Pracownia robotyki w Słomczynie kurs dla dzieci i młodzieży

Typ: inwestycyjno-remontowe

Planowany koszt: 29 800 zł

Wybrany do realizacji

7. Projekt przebudowy boiska przy Zespole Szkół nr 5 w Konstancinie-Jeziornie

Typ: inwestycyjno-remontowe

Planowany koszt: 41 000 zł

Wybrany do realizacji

8. Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w Domu Strażaka w Czernidłach

Typ: inwestycyjno-remontowe

Planowany koszt: 60 000 zł

Wybrany do realizacji

9. Mirkowska łąka kwietna

Typ: inwestycyjno-remontowe

Planowany koszt: 5 750 zł

Wybrany do realizacji

10. Bezpieczne przesiadkowe dwa parkingi rowerowe, monitorowane

Typ: inwestycyjno-remontowe

Planowany koszt: 99 600 zł

Wybrany do realizacji

11. Zajęcia sportowo-rekreacyjne (gimnastyka, taniec) w Opaczy

Typ: pozostałe

Planowany koszt: 28 400 zł

Wybrany do realizacji

12. Działalność Klubu Kulturalnego „Drabina”

Typ: pozostałe

Planowany koszt: 46 100 zł

Wybrany do realizacji

13. Wspólnie dla dziecka - wsparcie edukacyjne dla rodzin z gminy Konstancin-Jeziorna

Typ: pozostałe

Planowany koszt: 48 500 zł

Wybrany do realizacji

14. Centrum Integracji Społeczności Lokalnej "Słoneczna 20"

Typ: pozostałe

Planowany koszt: 50 000 zł

Wybrany do realizacji

15. Rozwijamy swoje pasje - zajęcia z kreatywnego wykorzystania technologii multimedialnych dla dzieci i młodzieży w Domu Ludowym w Słomczynie

Typ: pozostałe

Planowany koszt: 23 360 zł

Wybrany do realizacji

16. Rozruszajmy Konstancin

Typ: pozostałe

Planowany koszt: 29 800 zł

Wybrany do realizacji

17. Klub historyczno-patriotyczny

Typ: pozostałe

Planowany koszt: 17 400 zł

Wybrany do realizacji

18. I ty możesz uratować życie

Typ: pozostałe

Planowany koszt: 20 104 zł

Wybrany do realizacji

19. Konstancin przyjazny seniorom

Typ: pozostałe

Planowany koszt: 30 900 zł

Wybrany do realizacji

20. Brydż idealna gra nie tylko dla seniora

Typ: pozostałe

Planowany koszt: 12 600 zł

Wybrany do realizacji

21. Festiwal muzyki ulicznej Hip-Hop Zdrój 2017

Typ: pozostałe

Planowany koszt: 46 000 zł

Wybrany do realizacji

22. Warsztaty kulinarne - poznajemy nasze dziedzictwo kulinarne

Typ: pozostałe

Planowany koszt: 10 000 zł

Poprzedni projekt
Następny projekt