Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Wybrany do głosowania

1. Szklane wiaty przystankowe bezpieczne dla ptaków

Typ: inwestycyjno-remontowe

Planowany koszt: 98 800 zł

Wybrany do głosowania

2. Wykonanie projektu i modernizacja placu zabaw we wsi Piaski, tj. zakup urządzeń zabawowych i montaż zgodnie z planem zagospodarowania terenu

Typ: inwestycyjno-remontowe

Planowany koszt: 46 500 zł

Wybrany do głosowania

3. Założenie reprezentacyjnej łąki kwietnej przed Ratuszem Miejskim– typ: zadania inwestycyjno-remontowe

Typ: inwestycyjno-remontowe

Planowany koszt: 24 000 zł

Wybrany do głosowania

4. Park trampolin

Typ: inwestycyjno-remontowe

Planowany koszt: 63 600 zł

Wybrany do głosowania

5. ZIELONY CIECISZEW

Typ: inwestycyjno-remontowe

Planowany koszt: 63 600 zł

Wybrany do głosowania

6. Budowa budynku na cele społeczno -kulturalne w sołectwie Kawęczyn

Typ: inwestycyjno-remontowe

Planowany koszt: 90 000 zł

Wybrany do realizacji

7. Wymiana pokrycia dachowego, bram garażowych oraz przeprowadzenie prac remontowych w strażnicy OSP Skolimów.

Typ: inwestycyjno-remontowe

Planowany koszt: 94 000 zł

Wybrany do głosowania

8. Bezpieczny Cieciszew

Typ: inwestycyjno-remontowe

Planowany koszt: 16 840 zł

Wybrany do realizacji

9. Zdrowy ratownik - bezpieczny mieszkaniec. Utworzenie pomieszczenia specjalistycznej chemicznej pralnio-suszarni dla jednostek ochrony p-poż z gminy Konstancin-Jeziorna

Typ: inwestycyjno-remontowe

Planowany koszt: 61 600 zł

Wybrany do realizacji

10. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na ul. Kołobrzeskiej pomiędzy ul. Pułaskiego, a ul. Chylicką

Typ: inwestycyjno-remontowe

Planowany koszt: 37 780 zł

Wybrany do głosowania

11. Kaczkomat na Mirkowie

Typ: inwestycyjno-remontowe

Planowany koszt: 20 500 zł

Wybrany do głosowania

12. Projekt i montaż piłkochwytów na boisku sportowym w Parceli

Typ: inwestycyjno-remontowe

Planowany koszt: 21 000 zł

Wybrany do głosowania

13. Doposażenie jednostki OSP Cieciszew w sprzęt strażacki służący do ratowania życia wraz z dososowaniem wozu bojowego

Typ: inwestycyjno-remontowe

Planowany koszt: 50 800 zł

Doposażenie jednostki OSP Cieciszew w sprzęt strażacki służący do ratowania życia poprzez zakup 4 aparatów ochrony górnych dróg oddechowych, 6 dodatkowych butli do wspomn... Czytaj więcej...

Doposażenie jednostki OSP Cieciszew w sprzęt strażacki służący do ratowania życia poprzez zakup 4 aparatów ochrony górnych dróg oddechowych, 6 dodatkowych butli do wspomnianych aparatów, 4 sygnalizatorów bezruchu oraz wentylatora oddymiającego oraz przebudowa zabudowy i dostosowanie wozu bojowego do przewozu w/w sprzętu.

Wybrany do realizacji

14. Wymiana instalacji grzewczej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie i Świetlicy wiejskiej

Typ: inwestycyjno-remontowe

Planowany koszt: 99 500 zł

Wybrany do głosowania

1p. Szyjący Cieciszew – warsztaty - zajęcia rękodzielnicze

Typ: pozostałe

Planowany koszt: 24 600 zł

Wybrany do głosowania

2p. Strefa Kobiet Pozytywnie Zakręconych

Typ: pozostałe

Planowany koszt: 24 800 zł

Wybrany do głosowania

3p. Dni kultury francuskiej

Typ: pozostałe

Planowany koszt: 25 000 zł

Wybrany do głosowania

4p. Jazzowe Lato w Altanie

Typ: pozostałe

Planowany koszt: 25 000 zł

Wybrany do głosowania

5p. Zajęcia kaligraficzne - Klub Kaligraficzny "Littera"

Typ: pozostałe

Planowany koszt: 14 500 zł

Wybrany do głosowania

6p. Zioła gminy Konstancin-Jeziorna: nasi przyjaciele i nieprzyjaciele

Typ: pozostałe

Planowany koszt: 25 000 zł

Wybrany do głosowania

7p. Koncert-podziękowanie dla Tych, którzy pomagali nam w okresie pandemii koronawirusa.

Typ: pozostałe

Planowany koszt: 25 000 zł

Koncert -podziękowanie będzie miał charakter słowno-muzyczny.Uczestnicy: osoby, które w okresie pandemii niosły pomoc innym osobiście lub finansowo m.in. przedstawiciele ... Czytaj więcej...

Koncert -podziękowanie będzie miał charakter słowno-muzyczny.Uczestnicy: osoby, które w okresie pandemii niosły pomoc innym osobiście lub finansowo m.in. przedstawiciele służby medycznej, harcerzy, strażaków, pracowników samorządowych, osoby prywatne.

Wybrany do realizacji

8p. HIP-HOP Festiwal 2021

Typ: pozostałe

Planowany koszt: 25 000 zł

Wybrany do głosowania

9p. Angielski nie wyklucza - nauka języka angielskiego dla mieszkańców

Typ: pozostałe

Planowany koszt: 20 900 zł

Wybrany do realizacji

10p. Słomczyn ćwiczenia "Zdrowy kręgosłup", Zumba, Stretching. Proomocja aktywności fizycznej poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkanców g, Konstancin-Jeziorna.

Typ: pozostałe

Planowany koszt: 24 490 zł

Zajęcia rozciągająco -ruchowe sportowe i taneczne poprawią stan zdrowia oraz sprawność zdrowotno-fizyczną mieszkańców. Zajęcia te mobilizują do ćwiczeń, utrwalają nawyki ... Czytaj więcej...

Zajęcia rozciągająco -ruchowe sportowe i taneczne poprawią stan zdrowia oraz sprawność zdrowotno-fizyczną mieszkańców. Zajęcia te mobilizują do ćwiczeń, utrwalają nawyki sportowe, a i też integrują społeczność lokalną naszej gminy.

Wybrany do realizacji

11p. Działalność Klubu Wszyscy Razem Mirków

Typ: pozostałe

Planowany koszt: 24 500 zł

Klub Wszyscy Razem Mirków jest inicjatywą lokalną mieszkańców Mirkowa, zmierzającą do budowania więzi sąsiedzkiej wśród lokalnej społeczności. Do udziału w projekcie są ... Czytaj więcej...

Klub Wszyscy Razem Mirków jest inicjatywą lokalną mieszkańców Mirkowa, zmierzającą do budowania więzi sąsiedzkiej wśród lokalnej społeczności. Do udziału w projekcie są zaproszeni wszyscy mieszkańcy gminy, ze szczególnym uwzględnieniem Mirkowa. W ramach działań Klubu realizowane są spotkania, warsztaty, zajęcia edukacyjno-kulturalne, sportowe, imprezy integracyjne itp.

Wybrany do głosowania

12p. Gimnastyka i taniec w Opaczy

Typ: pozostałe

Planowany koszt: 24 950 zł

Wybrany do głosowania

13p. Klub Talentów Warsztatownia na Grapie

Typ: pozostałe

Planowany koszt: 24 000 zł

Wybrany do realizacji

14p. Działalność koncertowa Konstancińskiego Chóru Kameralnego

Typ: pozostałe

Planowany koszt: 24 413 zł

Odrzucony merytorycznie

9. Założenie reprezentacyjnej łąki kwietnej między tężnią a KDK

Typ: inwestycyjno-remontowe

Planowany koszt: 11 000 zł

Odrzucony merytorycznie

18. Budowa systemu dyscyplinowania kierowców na ul. Długiej

Typ: inwestycyjno-remontowe

Planowany koszt: 85 000 zł

Odrzucony merytorycznie

36. Wymiana sprzętu zabawowego i sportowego na placu zabaw w Domu Ludowym w Czernidłach

Typ: inwestycyjno-remontowe

Planowany koszt: 22 838,04 zł

Wymiana sprzętu zabawowego i sportowego na placu zabaw w Domu Ludowym w Czernidłach

Odrzucony merytorycznie

5. Obchody 115-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Słomczynie

Typ: pozostałe

Planowany koszt: 25 000 zł

Odrzucony merytorycznie

21. Doposażenie w sprzęt sportowy Dom Ludowy w Czernidłach

Typ: pozostałe

Planowany koszt: 10 335,05 zł

Poprzedni projekt
Następny projekt