Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 3

3. Założenie reprezentacyjnej łąki kwietnej przed Ratuszem Miejskim– typ: zadania inwestycyjno-remontowe


Lokalizacja zadania

Konstancin-Jeziorna, obręb 01-23, działki nr 33/1, 36/1, 38/1, 39/1, 40,1

Opis projektu

Utworzenie reprezentacyjnej mieszanej jedno- i wieloletniej łąki kwietnej. Polega na: przygotowaniu gleby wczesną wiosną, wysianiu nasion, fachowej pielęgnacji w roku posadzenia z dwukrotnym koszeniem we właściwych terminach, podlewaniem, pieleniem ręcznym.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Zakup mieszanki nasion (jednorocznych i wieloletnich, w tym ozdobnych, miododajnych i dzikich warzyw oraz ziół właściwych dla regionu Mazowsza i Podlasia. Założenie finansowe to ok 800 zł - tj. po ok. 200 zł na 100 m2))800 zł
2Przygotowanie gleby, sadzenie, pierwsze podlewanie12 000 zł
3Fachowa konserwacja w pierwszym roku: (UWAGA: te czynności może wykonać TYLKO firma specjalistyczna w ramach tego samego przetargu / konkursu, NIE ZGK czy inna firma pielęgnująca zieleń miejską!!!) a) dwukrotne koszenie we właściwych terminach (VI/VII i VIII/IX) kosiarką listwową albo kosą ręczną; przygotowanie jednoznacznego oznakowania terenu tak, by uniknąć sytuacji, jaka miała miejsce w Mirkowie, gdzie niefachowo przeprowadzone (przez ZGK) koszenie zniszczyło łąkę kwietną założoną w ramach budżetu partycypacyjnego. b) fachowe pielenie ręczne (usuwanie segetalnych ostrożeni ("ostów” ) z wyjątkiem dziewięćsiłów i popłochów; niepożądanych traw (chwastnice, trzcinniki i perz), pokrzyw, łobody; c) ok. 4-krotne podlewanie w okresach suszy, proporcjonalnie do potrzeb, zgodnie z wiedzą fachową.11 200 zł
Łącznie: 24 000 zł