Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 5p

5p. Zajęcia kaligraficzne - Klub Kaligraficzny "Littera"


Lokalizacja zadania

Konstanciński Dom Kultury, 05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Mostowa 15

Opis projektu

Prowadzenie w Konstancińskim Domu Kultury systematycznych bezpłatnych spotkań dla mieszkańców, którzy chcą zapoznać się ze sztuką kaligrafii lub doskonalić swoje umiejętności kaligraficzne. Projekt zakłada m.in.: zajęcia z instruktorem, spotkanie z profesjonalnym kaligrafem, prowadzenie strony klubu na Facebooku, organizację warsztatów kaligraficznych podczas wybranych imprez gminnych, np. Dni Konstancina. Aby wytworzyć tradycję lokalną w tej dziedzinie, pragniemy utrzymać zajęcia w formie Klubu Kaligraficznego "Littera" na wzór innych klubów tematycznych funkcjonujących w naszej Gminie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1narzędzia, materiały, papiery, artykuły papiernicze, książki do podstawowych i zaawansowanych technik kaligraficznych 2 400 zł
2koszt zatrudnienia instruktora na umowę zlecenie 40 spotkań x 3 godz. x 80 zł brutto9 600 zł
3pochodne od wynagrodzeń z poz.2 x 19,64% ≈1885,441 900 zł
4zaproszenie profesjonalnego kaligrafa prezentującego określony styl kaligrafii600 zł
Łącznie: 14 500 zł