Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 9p

9p. Angielski nie wyklucza - nauka języka angielskiego dla mieszkańców


Lokalizacja zadania

Budynek Świetlica Gminna ul.A.Walentynowicz 24 05-510 Konstancin-Jeziorna

Opis projektu

Angielski nie wyklucza jest inicjatywą oddolną mieszkańców Mirkowa, mają na celu umożliwienie nauki języka obcego osobą potrzebującym poprawić swoje umiejętności językowe.
Do udziału w projekcie są zaproszeni mieszkańcy Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców dzielnicy Mirków.
W ramach działań organizowane będą zajęcia na trzech poziomach nauczania: początkującym, średniozaawansowanym i zaawansowanym (konwersacje)

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1lekcje języka angielskiego – instruktor 40 spotkań po 3h x 450,00 PLN18 000 zł
2Sprzątanie po zajęciach 11 miesięcy x 2002 200 zł
3Materiały pomocnicze do prowadzenia zajęć (mazaki do tablicy, papier, karty pracy, inne pomoce dydaktyczne)700 zł
Łącznie: 20 900 zł