projekt nr 5

5. ZIELONY CIECISZEW


Lokalizacja zadania

Cieciszew 67a nr. działki 31; obręb Cieciszew, własność gmina Konstancin-Jeziorna

Opis projektu

Zadanie polega na uporządkowaniu zaniedbanej działki przylegającej do świetlicy w Cieciszewie, której właścicielem jest Gmina Konstancin-Jeziorna.
Wnioskujemy:
1. Utwardzić część działki by postawić wiatę i umieścić pod nią pojemnik na śmieci oraz Toi-toi. Zrobić to w taki sposób by była łatwość korzystania i obsługi.
2. Zamontować obok wiaty stojak na rowery.
3. Wykonać nowe nasadzenia zieleni, w tym posadzić choinkę.
4. Wyprowadzić zawór wody na zewnątrz budynku - podlewanie roślin.
5. Zamontować gniazdko zewnętrzne, hermetyczne - oświetlenie choinki.
6. Zagospodarować teren za Świetlicą zielenią i ogrodzić nową siatką wzdłuż północnej granicy działki - stara siatka jest zniszczona.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Niwelacja terenu, oporowanie, stabilizacja terenu od strony powstałych skarp3 000 zł
2Nawierzchnie utwardzone, żwirowe na podbudowie tłuczniowej w obramowaniu krawężnikowym8 000 zł
3Nasadzenia roślinne: drzewa żywopłotowe wysłaniające wiatę śmietnikową oraz pomieszczenie dla Toi-toi, drzewa i krzewy ozdobne wokół placu9 000 zł
4Materiały pomocnicze: kora, torf, ziemia ogrodowa1 500 zł
5Wiata śmietnikowa metalowa z wykończeniem drewnianym 330/140 cm 2x1100110 000 zł
6Stojaki na rowery ramowe2 000 zł
7Infrastruktura techniczna: przyłącze wody wraz z systemem nawadniania, przyłącze prądowe do oświetlenia wiaty i "drzewka świątecznego"7 000 zł
8Zdrój uliczny15 000 zł
9Ogrodzenie wzdłuż świetlicy5 000 zł
10Skrzynka na licznik gazowy500 zł
11Ławka i kosze na śmiecie2 600 zł
Łącznie: 63 600 zł