Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 4

4. Park trampolin


Lokalizacja zadania

ul. A. Walentynowicz. 10/28, obręb 0202

Opis projektu

Projekt polega na zagospodarowaniu około 40 metrów kwadratowych terenu, pod duże, stałe trampoliny dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dookoła trampolin zamontowana zostanie bezpieczna powierzchnia, chroniąca przed ewentualnymi urazami. Dodatkowo montaż ławki i kosza dla użytkowników.

Podobny, zrealizowany park trampolin, można zobaczyć w tzw. miasteczku Wilanów w Warszawie. Cieszy się dużą popularnością.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1projekt7 000 zł
2zakup i montaż 3 dużych, stałych trampolin35 000 zł
3zakup i montaż bezpiecznej powierzchni wokoło trampolin20 000 zł
4ławka1 200 zł
5kosz na śmieci400 zł
Łącznie: 63 600 zł