Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 2

2. Wykonanie projektu i modernizacja placu zabaw we wsi Piaski, tj. zakup urządzeń zabawowych i montaż zgodnie z planem zagospodarowania terenu


Lokalizacja zadania

Plac sołecki, we wsi Piaski, Gmina Konstancin-Jeziorna
Nr geodezyjny działki: 64 Piaski
Obręb: 0020, Piaski

Opis projektu

Sołectwo Piaski jest małą wsią, ale ponad 30% mieszkańców stanowią dzieci i młodzież. Plac Sołecki to jedyne miejsce zabaw, uprawiania kultury fizycznej, a także spotkań wszystkich mieszkańców. Dzieci, młodzież i dorośli mieszkańcy chętnie korzystają z tego miejsca. Rozgrywane są mecze piłki nożnej, młodzież regularnie gra w koszykówkę a młodsze dzieci korzystają z huśtawek, karuzeli i pozostałych urządzeń zabawowych. Dorośli mieszkańcy ćwiczą na sprzętach do fitness. Miejsce to jest jedynym miejscem sportowo-zabawowo-kulturalnym mieszkańców wsi Piaski.
W najbliższej okolicy nie ma żadnych, innych dostępnych rozrywek dla mieszkańców, także placów zabaw, więc jest to miejsce bardzo ważne dla mieszkańców. Zauważamy także, iż mieszkańcy z innych sołectw a także Konstancina korzystają z naszego placu zabaw, zatrzymując się przy okazji wycieczek rowerowych czy spacerów. Warto tu podkreślić, iż Piaski usytuowane są przy (w stronę Słomczyna) i na trasie rowerowej (w stronę Wisły) i jest to wieś odwiedzana przez pozostałych mieszkańców gminy.

Urządzenia na placu zabaw są to urządzenia wyeksploatowane, użytkowane przez ponad 10 lat, a niektóre nawet blisko lat 20 (karuzela i huśtawka). W kwietniu 2018 i 2019 r. jednostka zarządzająca tj. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji wykonała przegląd techniczny, który potwierdził, iż stan techniczny urządzeń nie jest zadowalający, jedno z nich zostało zdemontowane w roku 2018 a kolejne dwa w roku 2019 r. gdyż nie spełniały już norm bezpieczeństwa. Biorąc pod uwagę powyższą sytuację uznaliśmy, iż modernizacja placu zabaw jest najważniejszą potrzebą mieszkańców Sołectwa Piaski a także innych mieszkańców Gminy korzystających z obecnego placu zabaw.

Dokumentacja projektowa jaką zakładamy do wykonania, byłaby tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zadania.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Karuzela tarczowa (dostawa wraz z montażem)9 000 zł
2Bujak konik (dostawa wraz z montażem)2 800 zł
3Bujak samochodzik (dostawa wraz z montażem)4 000 zł
4Wycisk górny (dostawa wraz z montażem)3 500 zł
5Huśtawka wagowa podwójna (dostawa wraz z montażem)7 200 zł
6Huśtawka bocianie gniazdo (dostawa wraz z montażem)10 000 zł
7Dokumentacja projektowa10 000 zł
Łącznie: 46 500 zł