Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Wyniki głosowania

BP 2022

Piątek, 17 września 2021

Wyniki przedstawiamy w Protokole - sprawdź Załącznik
Komisja opiniująca i przeprowadzająca procedurę kształtowania Budżetu Partycypacyjnego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2022 rok ogłosiła listę rankingową projektów oraz podała ostateczne wyniki głosowania. Do realizacji w 2022 roku zostało skierowanych 8 projektów: 4 typu inwestycyjno- remontowego i 4 pozostałe. Zgodnie z zapisami Regulaminu, 6  projektów inwestycyjno – remontowych uzyskało wymagane minimum 150 głosów, 2 projekty nie spełniały warunku. Z obszaru projektów pozostałych 6 uzyskało wymagane 100 głosów, 4 nie spełniały wymogu.
Czytaj więcej »

Rozpoczęło się głosowanie

BP

Środa, 1 września 2021

Głosujemy! Wybierz projekt - do wyboru jest 18 zadań. Kwota jaką mieszkańcy mają do rozdysponowania to 400 000 zł, w tym 300 000 zł na projekty inwestycyjno-remontowe i 100 000 zł na projekty pozostałe. Szansę na realizację mają tylko te projekty, które uzyskają największą liczbę głosów, do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację. Minimum to 150 głosów oddanych na dany projekt inwestycyjno-remontowy i 100 głosów na projekt pozostały.
Czytaj więcej »

Głosowanie 1-15 września

bp

Piątek, 20 sierpnia 2021

Głosowanie odbędzie się w dniach  1 - 15 września. Wyboru będzie można dokonać w sposób tradycyjny za pomocą karty do głosowania wrzuconej osobiście do urny lub elektronicznie na stronie.
Czytaj więcej »

Lokalizacja punktów do głosowania

Głosowanie

Piątek, 20 sierpnia 2021

Lp.

Nazwa i adres punktu

Termin głosowania

1 - 15 września 2021 r.

1

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-
-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77

Poniedziałek - piątek, godz. 9.00 - 15.00

2

Konstanciński Dom Kultury

ul. Mostowa 15

Codziennie, godz. 9.00 - 17.00

3

OSP Bielawa
ul. Wspólna 3

Środa, piątek, godz. 17.00 - 20.00

Sobota, godz. 10.00 - 14.00

4

Filia Biblioteki na Grapie. Willa Gryf

Ul. Sobieskiego 13

Poniedziałek, wtorek, godz. 12.00 - 18.00

Środa, czwartek, godz. 11.00 - 17.00

Piątek, godz. 8.00 - 14.00

5

Sklep spożywczy ABC
w Cieciszewie

Cieciszew 67

Poniedziałek - piątek, godz. 6.00 - 20.00

/w godzinach otwarcia sklepu/

6

Świetlica wiejska w Łęgu

Sobota , 4 września, godz. 16.00 - 18.00

Niedziela, 12 września. godz. 15.00 - 17.00

7

Sklep ”Na Skarpie” w Kawęczynie

Kawęczyn 56B

Poniedziałek - sobota, godz. 6.00 - 21.00

/w godzinach otwarcia sklepu/

8

Dom Ludowy w Czernidłach

Czernidła 26

Sobota , 4 września, godz. 11.00 - 19.00

Wtorek, 7 września, godz. 17.00 – 20.00

9

Sklep spożywczy „Kasia” (PGZ Kupiec) w Słomczynie

Ul. Wilanowska 239

Poniedziałek – sobota, godz. 6.00 – 21.00

/w godzinach otwarcia sklepu/

 

Ze względu na pandemię COVID-19, lokalizacja punktów i godziny głosowania mogą ulec zmianie.

Czytaj więcej »

Głosowanie 1-15 września

głosowanie

Piątek, 6 sierpnia 2021


Od 1 września rusza głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Partycypacyjnego Gminy Konstancin-Jeziorna. Do wyboru jest 18 zadań. Kwota jaką mieszkańcy mają do rozdysponowania to 400 000 zł, w tym 300 000 zł na projekty inwestycyjno-remontowe i 100 000 zł na projekty pozostałe. Szansę na realizację mają tylko te projekty, które uzyskają największą liczbę głosów, do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację. Minimum to 150 głosów oddanych na dany projekt inwestycyjno-remontowy i 100 głosów na projekt pozostały.
Zasady głosowania
Głosowanie odbędzie się w dniach  1 - 15 września. Wyboru będzie można dokonać w sposób tradycyjny za pomocą karty do głosowania wrzuconej osobiście do urny (lista punktów zostanie podana na stronie internetowej gminy wkrótce) lub elektronicznie na stronie https://konstancin.konsultacje-spoleczne.pl/
•    głosować może każdy mieszkaniec gminy bez względu na wiek
•    można głosować tylko jeden raz
•    można wybrać dowolny projekt lub dwa projekty – jeden z grupy projektów inwestycyjno-remontowych i jeden z grupy pozostałych.

Czytaj więcej »

Projekty mają już swoje numery na liście do głosowania!

BP 2022

Środa, 14 lipca 2021

13 lipca 2021 roku na posiedzeniu Komisji opiniującej i przeprowadzającej procedurę kształtowania Budżetu Partycypacyjnego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2022 rok zostało przeprowadzone losowanie kolejności projektów na liście do głosowania.
W wyniku losowania do poszczególnych numerów zostały przyporządkowane projekty.  Kolejność zgodna z tabelą:

Czytaj więcej »

Lista projektów zakwalifikowanych do głosowania

BP

Piątek, 9 lipca 2021

Komisja zakończyła weryfikację formalno-merytoryczną projektów złożonych do Budżetu Partycypacyjnego na rok 2022.
Do Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna wpłynęło w wyznaczonym terminie od 10 maja 2021 do 28 maja 2021 roku łącznie 21 projektów, których łączna wartość wynosi 801 795 zł, z czego wartość 11 projektów inwestycyjno-remontowych – 582 817 zł, „pozostałych”  10 projektów – 218 978 zł.
Wszystkie projekty spełniały wymogi formalne, natomiast w  ocenie merytorycznej 3 projekty typu inwestycyjno-remontowego otrzymały ocenę negatywną.
Komisja zakwalifikowała do etapu głosowania 18 projektów, w tym 8 typu inwestycyjno-remontowego i 10 typu „pozostałe”. Łączna wartość wniosków po uwzględnieniu korekt w kosztorysach wynosi 679 878 zł, gdzie wartość projektów inwestycyjno-remontowych równa jest kwocie 473 500 zł, a „pozostałych” 206 378 zł.
Zestawienie projektów zakwalifikowanych i odrzuconych jest przedstawione w załączniku pdf. pn. Protokół BP

Uwaga: Projekty nie są podane w kolejności do głosowania. Kolejność zostanie ustalona w drodze losowania i podana niebawem.

Czytaj więcej »

Nie wiesz? Zapytaj!

BP

Czwartek, 20 maja 2021

Jeszcze kilka dni zostało na złożenie projektów. Przygotowywanie wniosków rodzi wiele pytań. Pracownicy merytoryczni poszczególnych Wydziałów UMiG służą poradą i udzielają wyjaśnień - to bezpośrednio do nich należy kierować swoje zapytania. W Wydziale Planowania Przestrzennego można sprawdzić, czy działka, na której ma być realizowane planowane zadanie jest działką gminną i jakie jest jej przeznaczenie planowanie@konstancinjeziorna.pl Tematami drogowymi, np. budową i remontem drogi lub chodnika, latarniami, przystankami zajmuje się Wydział Dróg Gminnych drogi@konstancinjeziorna.pl , natomiast z pytaniami w sprawach potencjalnych inwestycji zapraszamy do Wydziału Inwestycji i Remontów inwestycje@konstancinjeziorna.pl   
Sprawami dotyczącymi samej procedury zajmuje się Biuro Komunikacji Społecznej komunikacjaspoleczna@konstancinjeziorna.pl
Czytaj więcej »

Zgłoś projekt!

Zgłoś projekt!

Poniedziałek, 10 maja 2021

Od 10 maja 2021 rusza przyjmowanie pomysłów do tegorocznej edycji budżetu partycypacyjnego. Pomimo trwającej pandemii, w tym roku mieszkańcy Konstancina-Jeziorny również mają szansę na zrealizowanie swoich inicjatyw. Zgłoszenie projektów na rok 2022 jest bardzo proste i odbywa się na podobnych zasadach jak w roku ubiegłym. Wystarczy opracować swój pomysł, wejść na stronę www.konstancin.konsultacje-spoleczne.pl i zgłosić projekt lub można wypełnić formularz w wersji papierowej i złożyć go w urzędzie miasta i gminy. Ze względu na sytuację epidemiczną nie ma konieczności zbierania podpisów. Do projektu nie dołączamy listy poparcia.
Mieszkańcy gminy na zgłoszenie swoich wniosków będą mieli czas do 28 maja. Do podziału zostało przeznaczone 400 000 złotych, w tym na zadania inwestycyjno - remontowe 300 tys. zł, a na tzw. „pozostałe" z zakresu m.in.: turystyki, sportu, rekreacji i kultury 100 000zł. Podobnie jak w poprzednich edycjach, także i w tej jest ograniczenie - maksymalna wartość zadania nie może przekroczyć 100 tys. zł - dla inwestycji i remontów oraz 25 tys. zł - dla projektów "pozostałych".
Każda zainteresowana osoba może uzyskać informację od koordynatora budżetu partycypacyjnego w godzinach pracy urzędu, pod nr tel. 22 48 42 445  lub wysyłając zapytanie na e-maila: komunikacjaspoleczna@konstancinjeziorna.pl

Czytaj więcej »