Głosowanie 1-15 września

Piątek, 6 sierpnia 2021


Od 1 września rusza głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Partycypacyjnego Gminy Konstancin-Jeziorna. Do wyboru jest 18 zadań. Kwota jaką mieszkańcy mają do rozdysponowania to 400 000 zł, w tym 300 000 zł na projekty inwestycyjno-remontowe i 100 000 zł na projekty pozostałe. Szansę na realizację mają tylko te projekty, które uzyskają największą liczbę głosów, do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację. Minimum to 150 głosów oddanych na dany projekt inwestycyjno-remontowy i 100 głosów na projekt pozostały.
Zasady głosowania
Głosowanie odbędzie się w dniach  1 - 15 września. Wyboru będzie można dokonać w sposób tradycyjny za pomocą karty do głosowania wrzuconej osobiście do urny (lista punktów zostanie podana na stronie internetowej gminy) lub elektronicznie na stronie https://konstancin.konsultacje-spoleczne.pl/
•    głosować może każdy mieszkaniec gminy bez względu na wiek
•    można głosować tylko jeden raz
•    można wybrać dowolny projekt lub dwa projekty – jeden z grupy projektów inwestycyjno-remontowych i jeden z grupy pozostałych.

Powrót