Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Wyniki głosowania na projekty zgłoszone do Budżetu Partycypacyjnego Gminy Konstancin--Jeziorna na 2024 rok.

Środa, 27 września 2023

Komisja opiniująca i przeprowadzająca procedurę kształtowania Budżetu Partycypacyjnego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2024 rok ogłosiła listę rankingową projektów oraz podała ostateczne wyniki głosowania. Do realizacji w 2024 roku zostało skierowanych 7 projektów: 2 typu inwestycyjno - remontowego i 5 pozostałych. Zgodnie z zapisami Regulaminu, oba  projekty inwestycyjno – remontowe uzyskały wymagane minimum 150 głosów. Z obszaru projektów pozostałych 5 uzyskało wymagane 100 głosów, 3 nie spełniały wymogu. Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego przeznaczono środki finansowe w wysokości 400 000 zł, z czego na zadania inwestycyjno-remontowe - 300 000 zł, pozostałe – 100 000 zł. Kart do głosowania zostało złożonych 1331, w tym ważnych było 1294, a nieważnych 37. Mieszkańcy oddali łącznie 2298 głosów.

Czytaj więcej »

Wybierz projekt i zagłosuj!

bp

Wtorek, 8 sierpnia 2023

Od 4 września rusza głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Partycypacyjnego Gminy Konstancin-Jeziorna. Do wyboru jest 10 zadań. Szansę na realizację mają tylko te projekty, które uzyskają największą liczbę głosów, do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację. Minimum to 150 głosów oddanych na dany projekt inwestycyjno-remontowy i 100 głosów na projekt pozostały.
Czytaj więcej »

Rusza nabór!

Środa, 17 maja 2023

Rusza nabór do Budżetu Partycypacyjnego.  W tym roku mieszkańcy będą mogli zgłaszać projekty od 22 maja do 5 czerwca. Z kolei głosowanie zaplanowano w dniach 4–18 września.
Nabór projektów wystartuje 22 maja i potrwa do 5 czerwca. Do 7 lipca komisja powołana przez burmistrza przeanalizuje i oceni zgłoszone zadania pod kątem formalnym i merytorycznym, w tym możliwości ich realizacji. Listę projektów dopuszczonych do głosowania poznamy najpóźniej do 21 lipca. Głosowanie odbędzie się od 4 do 18 września. Wyniki, a co za tym idzie zadania, które trafią do projektu budżetu gminy na 2024 r., poznamy do 2 października.
Zasady zgłaszania zadań są identyczne jak w ubiegłorocznej edycji. Wystarczy opracować projekt i zebrać listę z 30 głosami poparcia dla niego, a następnie wejść na stronę konstancin.konsultacje-spoleczne.pl i wypełnić wniosek online. Inną możliwością jest wypełnienie formularza w wersji papierowej i złożenie go w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.
W tym roku do dyspozycji mieszkańców będzie 400 tys. zł, w tym 300 tys. zł na zadania inwestycyjno-remontowe, a na pozostałe – z zakresu m.in.: turystyki, sportu, rekreacji i kultury – 100 tys. zł. Wzorem lat ubiegłych jest jednak ograniczenie dotyczące wysokości wnioskowanych środków. Maksymalna wartość zadania nie może przekroczyć 100 tys. zł dla inwestycji i remontów oraz 25 tys. zł dla projektów pozostałych.
Każda osoba zainteresowana złożeniem wniosku może uzyskać szczegółowe informacje u koordynatora budżetu partycypacyjnego w godzinach pracy urzędu (pod nr tel. 22 484 24 45 lub wysyłając zapytanie na e-maila: komunikacjaspoleczna@konstancinjeziorna.pl.

Czytaj więcej »