Lista projektów zakwalifikowanych do głosowania

Piątek, 9 lipca 2021

Komisja zakończyła weryfikację formalno-merytoryczną projektów złożonych do Budżetu Partycypacyjnego na rok 2022.

Do Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna wpłynęło w wyznaczonym terminie od 10 maja 2021 do 28 maja 2021 roku łącznie 21 projektów, których łączna wartość wynosi 801 795 zł, z czego wartość 11 projektów inwestycyjno-remontowych – 582 817 zł, „pozostałych”  10 projektów – 218 978 zł.
Wszystkie projekty spełniały wymogi formalne, natomiast w ocenie merytorycznej 3 projekty typu inwestycyjno-remontowego otrzymały ocenę negatywną.
Komisja zakwalifikowała do etapu głosowania 18 projektów, w tym 8 typu inwestycyjno-remontowego i 10 typu „pozostałe”. Łączna wartość wniosków po uwzględnieniu korekt w kosztorysach wynosi 679 878 zł, gdzie wartość projektów inwestycyjno-remontowych równa jest kwocie 473 500 zł, a „pozostałych” 206 378 zł.

Zestawienie projektów zakwalifikowanych i odrzuconych jest przedstawione w załączniku pdf. pn. Protokół BP

Uwaga: Projekty nie są podane w kolejności do głosowania. Kolejność zostanie ustalona w drodze losowania i podana niebawem.

Załączniki:

Powrót