Nie wiesz? Zapytaj!

Czwartek, 20 maja 2021

Jeszcze kilka dni zostało na złożenie projektów. Przygotowywanie wniosków rodzi wiele pytań. Pracownicy merytoryczni poszczególnych Wydziałów UMiG służą poradą i udzielają wyjaśnień - to bezpośrednio do  nich należy kierować swoje zapytania. W Wydziale Planowania Przestrzennego można sprawdzić, czy działka, na której ma być realizowane planowane zadanie jest działką gminną i jakie jest jej przeznaczenie planowanie@konstancinjeziorna.pl. Tematami drogowymi, np. budową i remontem drogi lub chodnika, latarniami, przystankami zajmuje się Wydział Dróg Gminnych drogi@konstancinjeziorna.pl , natomiast z  pytaniami w sprawach potencjalnych inwestycji zapraszamy do Wydziału Inwestycji i Remontów inwestycje@konstancinjeziorna.pl   
Sprawami dotyczącymi samej procedury zajmuje się Biuro Komunikacji Społecznej komunikacjaspoleczna@konstancinjeziorna.pl
Powrót