Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Ocena złożonych projektów zakończona!

Środa, 13 lipca 2022

Komisja opiniująca i przeprowadzająca procedurę kształtowania Budżetu Partycypacyjnego zakończyła pracę nad oceną zgłoszonych projektów.  Do Urzędu Gminy wpłynęło w wyznaczonym terminie od 16 maja 2022 do 31 maja 2022 roku łącznie 19 projektów, za pośrednictwem Systemem Zarządzania Budżetem Partycypacyjnym oraz metodą tradycyjną za pośrednictwem urzędu. Łączna wartość złożonych wniosków wynosi 802 553,86 zł, z czego wartość 6 projektów inwestycyjno-remontowych – 521 437,86 zł, pozostałych  13 projektów – 281 116 zł.

W wyniku formalnej analizy Komisja stwierdziła, że 5 projektów nie spełniało wymogów formalnych: 2 inwestycyjno-remontowe, 3 „pozostałe”. W ocenie merytorycznej 2 projekty typu inwestycyjno-remontowego otrzymały ocenę pozytywną bez uwag, w 1 projekcie zadania zostały zaopiniowane pozytywnie w części, 1 projekt otrzymał ocenę negatywną. Wszystkie projekty z obszaru „pozostałe” zostały zaopiniowane pozytywnie pod kątem merytorycznym, w 1 projekcie zostało zmienione miejsce realizacji zadania (prowadzenia warsztatów).
Mając powyższe na uwadze Komisja zakwalifikowała do etapu głosowania 13 projektów, w tym 3 typu inwestycyjno-remontowego i 10 typu „pozostałe”. Łączna wartość wniosków wynosi 419 161 zł, gdzie wartość projektów inwestycyjno-remontowych równa jest kwocie 219 475 zł, a „pozostałych” 199 686 zł.
Kolejność na liście projektów do głosowania zostanie podana po przeprowadzeniu losowania.

Załączniki:

Powrót