Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Zakończyła się ocena wniosków

Środa, 24 lipca 2019


Do Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna wpłynęło w wyznaczonym terminie łącznie 49 projektów o łącznej wartości 2 222 857,19 zł, z czego wartość 21 projektów inwestycyjno-remontowych wyniosła 1 266 878,17 zł, pozostałych  28 projektów - 955 979,02 zł. W wyniku analizy Komisja stwierdziła, że 2 projekty nie spełniają wymogów formalnych -  w jednym przypadku maksymalna kwota została znacznie przekroczona, drugi wniosek nie posiadał wszystkich wymaganych zgód. Oba projekty należały do grupy „pozostałe”. W związku z powyższym do analizy merytorycznej zostało skierowanych 47 wniosków.

Po ocenie merytorycznej Komisja zakwalifikowała do etapu głosowania 33 projekty, w tym 11 typu inwestycyjno-remontowego i 22 typu „pozostałe”. Po uwzględnieniu korekt w kosztorysach, łączna wartość wniosków wyniosła 1 249 904,19 zł, gdzie szacunkowa wartość projektów inwestycyjno-remontowych równa jest kwocie 561 185,17 zł, a „pozostałych” 688 719,19 zł.
Termin losowania kolejności projektów do głosowania został ustalony na dzień 30 lipca 2019 roku o godzinie 16.00 w holu głównym UMiG.
Mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna wybiorą projekty do realizacji podczas głosowania, które odbędzie się od 2 do 16 września. Głosować będzie można elektronicznie na stronie internetowej: www.konstancin.konsultacje-spoleczne.pl lub osobiście w wyznaczonych punktach zlokalizowanych na terenie gminy.

Załączniki:

Powrót