Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Znamy już kolejność projektów na liście do głosowania, a także lokalizację punktów

Piątek, 2 sierpnia 2019

Lokalizacja punktów do głosowania

Lp.

Nazwa i adres punktu

Termin głosowania

2--16 września 2019 r.

1

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77

Poniedziałek, godzina 9.00-17.00

Wtorek-piątek, godzina 8.00-16.00

2

Konstanciński Dom Kultury

ul. Mostowa 15

Codziennie, godzina 9.00-20.00

3

OSP Skolimów

Codziennie, godzina 10.00-19.00

4

Sklep spożywczy w Habdzinie

Poniedziałek-sobota, godzina 5.30-19.30

5

Świetlica środowiskowa

ul. A. Walentynowicz 24

Poniedziałek-piątek, godzina 14.00-18.00

6

OSP Bielawa
ul. Wspólna 3

2, 4, 6, 10, 12, 16 września, godzina 17.00-20.00

7, 14 września, godzina 10.00-14.00

7

Dom Ludowy w Czernidłach

Czernidła 26 a

6, 7, 13, 14, 16 września, godzina 18.00-20.00

8

Świetlica wiejska w Cieciszewie

Cieciszew 67A

6, 7 ,8 ,13, 14, 15 września, godzina 17.00-20.00

 

9

Szkoła Podstawowa nr 6 w Opaczy

Ul. Opacz 9

Poniedziałek-piątek, godzina 8.00-17.00

10

Szkoła Podstawowa nr 4

w Słomczynie

ul. Wilanowska 218, Słomczyn

Poniedziałek-piątek, godzina 8.00-17.00

11

Sklep ”Na Skarpie” w Kawęczynie

Kawęczyn 56B

Poniedziałek-sobota, godzina 6.00-21.00

Niedziela handlowa, godzina  10.00-20.00

 

 

Komisja  opiniująca i przeprowadzająca procedurę kształtowania Budżetu Partycypacyjnego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2020 rok w dniu 30 lipca spotkała się w celu ponownej oceny projektu wniesionego w procedurze odwoławczej.

Zgodnie z Regulaminem przeprowadzania procedury kształtowania Budżetu Partycypacyjnego w Gminie Konstancin-Jeziorna, wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania się od niedopuszczenia projektu do głosowania. Do Burmistrza Gminy w terminie wpłynęło kilka odwołań, z czego jedno Burmistrz Gminy uznał za zasadne i skierował do ponownego rozpatrzenia przez Komisję.

Komisja ponownie przeanalizowała projekt pn. „Otwarte kościoły – muzyka w naszych świątyniach” uwzględniając argumenty z odwołania i tym samym ostatecznie zakwalifikowała do etapu głosowania 34 projekty, w tym 11 typu inwestycyjno-remontowego i 23 typu „pozostałe”. Łączna wartość wniosków wynosi 1 299 704,19 zł, gdzie wartość projektów inwestycyjno-remontowych równa jest kwocie 561 185,17 zł, a „pozostałych” 738 519,02 zł. Także tego dnia odbyło się losowanie kolejności projektów na liście do głosowania.

Projekty w kolejności na liście do głosowania

1.      Projekty inwestycyjno-remontowe

Lp.

Nazwa projektu

1

Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na ul. Kołobrzeskiej pomiędzy ul. Pułaskiego a ul. Chylicką

2

Modernizacja placu zabaw i wykonanie projektu we wsi Piaski, tj. zakup urządzeń zabawowych i montaż zgodnie z planem zagospodarowania terenu

3

Zakup Quada ratowniczego wraz z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie

4

Zakup narzędzi ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konstancinie –Jeziornie

5

Budowa placu zabaw  i siłowni napowietrznej w sołectwie Kawęczyn

6

Remont pomieszczeń (sala weselna, kuchnia, zaplecze magazynowe) w Domu Ludowym w Czernidłach

7

Zieleń przy Walentynowicz 21c

8

Wykonanie projektu i modernizacja placu zabaw w Gassach

9

Zakup zestawów pneumatycznych i hydraulicznych dla OSP Słomczyn

10

Projekt i montaż piłkochwytów na boisku sportowym w Parceli

11

Zakup zastawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Skolimów

 

2.      Projekty pozostałe

 

 

Lp.

Nazwa projektu

1

Szyjący Cieciszew -warsztaty-nauka szycia

2

Grający Cieciszew - brydż nie tylko dla seniora

3

Gimnastyka i taniec w Opaczy

4

Otwarte kościoły - muzyka w naszych świątyniach

5

Projekt edukacyjno-rozwojowy dla dzieci 6-9 lat w sołectwie Habdzin

6

Hip-Hop Festiwal 2020

7

Teatr Letni w altanie

8

Doposażenie w sprzęt sportowy Dom Ludowy w Czernidłach

9

Czytaj, Mów i Twórz

10

Łurzycanki -nowe pokolenie

11

Jazz w Altanie

12

Wesele na Urzeczu -rekonstrukcja tradycyjnego wesela na Urzeczu

13

"Zdrowy kręgosłup" Zumba, Stretching. Promocja aktywności fizycznej poprzez organizowanie zajęć sportowo rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna

14

Strefa Kobiet Pozytywnie Zakręconych - kontynuacja spotkań oraz ich wzbogacenie dla kobiet z gminy Konstancin-Jeziorna

15

Aktywność fizyczna i społeczna seniorów

16

Zakupy naklejek ściennych, podłogowych i na schody do SP nr 2 w Konstancinie-Jeziornie

17

Klub talentów - warsztaty artystyczne dla dorosłych (edukacja i kultura)

18

Działalność Klubu Wszyscy Razem Mirków

19

Orkiestra dęta

20

Strefa artystyczna Art Park - cykliczne warsztaty w Parku Zdrojowym, prowadzone przez okres wakacyjny

21

Gminny Dzień Seniora w gminie Konstancin-Jeziorna

22

Zostań lepszą wersją siebie – cykl warsztatów dla dorosłych. Zajęcia polegające na rozwoju umiejętności życiowych m.in. umiejętności komunikowania się, wyrażaniu emocji, pozytywnym myśleniu itp.

23

Klub Kaligraficzny "Littera"