Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Zakończył się nabór wniosków

Piątek, 28 czerwca 2019

W czasie weryfikacji projekty będą sprawdzone pod kątem zgodności formalnej  - czy wniosek został wypełniony prawidłowo oraz została złożona odpowiednia liczba podpisów na liście poparcia. Weryfikacja merytoryczna obejmuje konsultację projektu w odpowiednich wydziałach urzędu gminy odpowiadających za płaszczyznę jego realizacji. Sprawdzana jest zgodność z przepisami prawa, rzetelność wyceny kosztów projektu, możliwość jego wykonania na wskazanym obszarze w zakresie własności i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także czy zadanie spełnia warunek ogólnodostępności oraz można je sfinalizować w czasie jednego roku budżetowego.
Lista projektów, które zostaną zakwalifikowane do etapu głosowania zostanie opublikowana pod koniec lipca. Mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna wybiorą projekty do realizacji podczas głosowania, które odbędzie się od 2 do 16 września.
Głosować będzie można elektronicznie na stronie internetowej: www.konstancin.konsultacje-spoleczne.pl lub osobiście w wyznaczonych punktach zlokalizowanych na terenie gminy (ich wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości w sierpniu).

Powrót