Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Ruszył nabór wniosków!

Poniedziałek, 27 maja 2019

W ramach budżetu partycypacyjnego mogą być zgłaszane projekty, które:
•    są możliwe do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego
•    są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa
•    mieszczą się w katalogu zadań własnych gminy
•    mieszczą się w ramach ogólnodostępności, to znaczy są bezpłatnie dostępne dla wszystkich mieszkańców gminy
•    są zgodne z obowiązującym lub opracowywanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
•    są zlokalizowane na nieruchomościach:
o    dla projektów inwestycyjno-remontowych – będących własnością Gminy, będących w jej użytkowaniu wieczystym lub we władaniu
o    dla projektów pozostałych – będących własnością gminy, będących w jej użytkowaniu wieczystym lub we władaniu, lub innych nieruchomościach, na których gmina na mocy pisemnej zgody właściciela może realizować wnioskowany projekt.
Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec gminy bez względu na wiek.
Projekt może zostać zgłoszony w  formie:
Przez Internet – należy się zarejestrować na stronie www.konstancin.konsultacje-spoleczne.pl
Do zgłaszanego projektu ( na specjalnym formularzu) należy dołączyć listę z podpisami co najmniej 30 mieszkańców gminy
Powrót