Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Zbliża się koniec głosowania!

Piątek, 13 września 2019

Do wyboru mamy 34 zadania. W tym roku kwota jaką mieszkańcy mają do rozdysponowania to 800 000 zł i jest ona niewystarczająca do zrealizowania wszystkich złożonych zadań.  Wartość projektów przekracza ją o blisko 500 000 zł. Szansę na realizację mają tylko te projekty, które uzyskają największą liczbę głosów, do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację. Minimum to 100 głosów oddanych na dany projekt inwestycyjno-remontowy i 50 głosów na projekt pozostały.

Zasady głosowania
Głosowanie odbywa się w dniach  2 - 16 września. Wyboru można dokonać w sposób tradycyjny za pomocą karty do głosowania wrzuconej osobiście do urny lub elektronicznie na stronie internetowej: www.konstancin.konsultacje-spoleczne.pl
•    głosować może każdy mieszkaniec gminy bez względu na wiek
•    można głosować tylko jeden raz
•    można wybrać dowolny projekt lub dwa projekty – jeden z grupy projektów inwestycyjno-remontowych i jeden z grupy pozostałych.

Powrót