Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Wypełnij dokładnie wniosek!

Poniedziałek, 10 czerwca 2019

Termin składania wniosków mija 24 czerwca. Dla zainteresowanych są organizowane spotkania konsultacyjne, podczas których można dopytać i wyjaśnić wątpliwości. Odbyły się już dwa takie spotkania, zapraszamy na pozostałe:
Konsultacje projektów inwestycyjno-remontowych
13.06 godz. 17.00 - 19.00
Sala konferencyjna Urzędu Miasta i gminy Konstancin Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77
Konsultacje projektów pozostałych z zakresu m.in. edukacji, kultury, sportu i rekreacji
17.06 godz. 15.30 – 17.30
Konstanciński Dom Kultury, ul. Mostowa 15
18.06 godz. 17.00 – 19.00
Sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Konstancin Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77
Powrót