Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Ostatnie dni na zgłoszenie projektu!

Środa, 19 czerwca 2019

Kwota przeznaczona na przedsięwzięcia, których pomysłodawcami są mieszkańcy wynosi 800 000 zł. Przedstawione projekty muszą dotyczyć zadań gminy i ich realizacja musi dotyczyć terenu naszej gminy. Kwota przeznaczona na tegoroczny budżet partycypacyjny została podzielona na dwie części: 500 000 zł na projekty dotyczące zadań inwestycyjno-remontowych i 300 000 zł na projekty pozostałe. Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec gminy. Mieszkańcy biorący udział w tworzeniu budżetu partycypacyjnego mogą mieć większy wpływ na lokalne wydatki, a co najważniejsze mogą być współtwórcami gminnych inicjatyw. Każdy zainteresowany mieszkaniec mógł skonsultować swój projekt na organizowanych spotkaniach informacyjnych. Dotychczas odbyło się pięć takich spotkań.
Osoby, które nie mogły uczestniczyć w konsultacjach, a miałyby jakieś pytania - zapraszamy do bezpośredniego kontaktu w urzędzie gminy: Biuro Komunikacji Społecznej, pokój nr 4, tel. 22 48 42 445


Powrót