Zachęcamy do składania projektów

Poniedziałek, 11 maja 2020

Za pośrednictwem platformy, już wpływają pierwsze projekty. W tym roku procedura jest prostsza, bo nie są potrzebne listy poparcia. Do podziału zostało przeznaczone 400 000 złotych, w tym na zadania inwestycyjno - remontowe 300 tys. zł, a na tzw. „pozostałe" z zakresu m.in.: turystyki, sportu, rekreacji i kultury 100 000zł. Podobnie jak w poprzednich edycjach, także i w tej jest ograniczenie - maksymalna wartość zadania nie może przekroczyć 100 tys. zł - dla inwestycji i remontów oraz 25 tys. zł - dla projektów "pozostałych".
Powrót