Wyniki głosowania

Poniedziałek, 28 września 2020

Komisja opiniująca i przeprowadzająca procedurę kształtowania Budżetu Partycypacyjnego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2021 rok ogłosiła listę rankingową projektów oraz podała ostateczne wyniki głosowania. Do  realizacji w 2021 roku zostało skierowanych 8 projektów: 4 typu inwestycyjno- remontowego i 4 pozostałe. Zgodnie z zapisami Regulaminu, 8  projektów inwestycyjno – remontowych uzyskało wymagane minimum 150 głosów, 6 projektów nie spełniło warunku. Z obszaru projektów pozostałych wszystkie uzyskały wymagane 100 głosów. Zgodnie z  Zarządzeniem Burmistrza Gminy na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego przeznaczono środki finansowe w wysokości 400 000 zł, z czego na zadania inwestycyjno-remontowe - 300 000 zł, pozostałe – 100 000 zł. Kart do głosowania zostało złożonych 5215 (2970 papierowych i  2245 elektronicznych), w tym ważnych było 5175, a nieważnych 40. Mieszkańcy oddali łącznie 8435 głosów.

Załączniki:

Powrót