Głosowanie w Budżecie Partycypacyjnym na półmetku!

Wtorek, 8 września 2020

Tylko do 15 września mieszkańcy będą mogli zdecydować, które z projektów w ramach Budżetu Partycypacyjnego zostaną zrealizowane w 2021 roku. Do  wyboru jest 28 zadań, po 14 z grupy projektów inwestycyjno - remontowych i pozostałych. Kwota jaką mieszkańcy mają do rozdysponowania to 400 000 zł. Szansę na realizację mają tylko te projekty, które uzyskają największą liczbę głosów, do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację, przy czym, aby projekt został zakwalifikowany (do wykonania), to musi uzyskać minimum 150 głosów w grupie projektów inwestycyjno-remontowych i 100 głosów w grupie projektów pozostałych.
Zasady głosowania
Wyboru będzie można dokonać w sposób tradycyjny za pomocą karty do głosowania wrzuconej osobiście do urny lub elektronicznie na stronie internetowej: konstancin.konsultacje-spoleczne.pl
•    głosować może każdy mieszkaniec gminy bez względu na wiek
•    można głosować tylko jeden raz
•    można wybrać dowolny projekt lub dwa projekty – jeden z grupy projektów inwestycyjno-remontowych i jeden z grupy pozostałych.
Powrót