Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Znamy listę projektów do głosowania!

Piątek, 9 czerwca 2017

Zakończyła się weryfikacja projektów zgłoszonych w ramach piątej edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Konstancin-Jeziorna. W pierwszej połowie września mieszkańcy będą mogli spośród 18 projektów wybrać te, które zostaną zrealizowane w 2018 roku.

Pod koniec maja zakończył się etap weryfikacji projektów zgłoszonych przez mieszkańców gminy Konstancin-Jezioran w  ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018. 

Weryfikacja przez komisję

W tegorocznej edycji złożono w sumie 39 projektów, w tym 24 inwestycyjne i 15 tzw. pozostałe z zakresu m.in. kultury i sportu. Wszystkie wnioski zostały sprawdzone przez komisję przeprowadzającą procedurę kształtowania BO. Na etapie weryfikacji formalno-merytorycznej odrzucono 16 projektów, które nie spełniły wymogów regulaminu. Wnioski te m.in. nie posiadały wystarczającej liczby podpisów, czyli poparcia dla projektu, przekraczały dopuszczalny limit finansowy na jedno zadanie lub były niezgodne z Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego. W dalszym etapie weryfikacji merytorycznej komisja wezwała 19 wnioskodawców do uzupełnienia projektów. Dodatkowo jedna osoba wycofała swój wniosek. Po  uwzględnieniu, bądź odrzuceniu, wyjaśnień i  uzupełnieniu przez wnioskodawców dokumentów, do dalszego etapu, głosowania, zakwalifikowanych zostało 18 projektów - 9 inwestycyjnych i 9 tzw. „pozostałych” (wykaz TUTAJ).  

Głosowanie we wrześniu

Mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna wybiorą projekty do realizacji podczas głosowania, które odbędzie się w okresie od 4 do 15 września. Zagłosować będzie można elektronicznie na stronie internetowej www.konstancin.budzet-obywatelski.org lub osobiście w wyznaczonych miejscach na terenie gminy (ich wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości w sierpniu). Zwycięskie projekty poznamy do 29 września. Wcześniej, bo już 11 czerwca ok. godz. 14.50 w amfiteatrze odbędzie się losowanie kolejności projektów na liście do głosowania. Zapraszamy!

Załączniki:

Powrót