Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Mieszkańcy wybrali projekty

Środa, 27 września 2017

Ponad 1,3 tys. mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna wzięło udział w  głosowaniu na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2018. W przyszłym roku, z budżetu gminy, realizowanych będzie 18 zadań na łączną kwotę ponad 852 tys. zł. 

Przypomnijmy, do piątej edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Konstancin-Jeziorna zgłoszonych zostało 39 projektów, z których 18 spełniło warunki regulaminu. To o ich losie w dniach 4 – 15 września decydowali mieszkańcy gminy. 

Głosowanie

W głosowaniu wzięło udział 1318 osób. Można było głosować elektronicznie, z czego skorzystało 358 mieszkańców, bądź tradycyjnie na kartach do głosowania, co też zrobiło 960 osób. W  tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego oddano 1204 ważnych i 114 nieważnych głosów. Mieszkańcy mogli wybrać maksymalnie dwa projekty: 1 z listy projektów inwestycyjnych i 1 z listy projektów pozostałych. Dopuszczalne było także głosowanie tylko na jeden projekt z dowolnie wybranej listy.

Najlepsze projekty

Spośród projektów inwestycyjnych mieszkańcom najbardziej spodobał się ten pn. „Mirkowska 56”, który uzyskał 194 głosy. Zakłada on wymianę stolarki okiennej, parapetów i drzwi wewnętrznych na parterze budynku przy ul. Mirkowskiej 56 w  Konstancinie-Jeziornie. Drugie miejsce zajął projekt „Bezpieczna Parcela - kamery monitorujące wieś Parcela” (165 głosów), a trzecie – „Modernizacja i  zagospodarowanie placu zabaw w Bielawie” (154 głosy).

Wśród projektów „pozostałych” z zakresu m.in.: kultury, rekreacji i sportu największe poparcie, 186 głosów, zebrała „Promocja aktywności ruchowej – prowadzenie zajęć zdrowy kręgosłup i  zumba” w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Słomczynie.  Na kolejnych miejscach znalazły się projekty – „Działalność Klubu Kulturalnego Klub Wszyscy Razem - Mirków” (128 głosów) oraz „Gimnastyka i taniec w Opaczy” i "Robotyka w Szkole Podstawowej w Słomczynie" (po 121 głosów).

Trafią do realizacji

 Jednak w tym roku przegranych nie ma -  wszystkie projekty uzyskały minimum 30 głosów oraz ich łączny koszt realizacji nie przekracza zarezerwowanych środków, które w tym roku wynoszą 1 mln zł. Oznacza to, że wszystkie zadania zostaną ujęte w  projekcie budżetu gminy na 2018 r., i po przyjęciu go przez Radę Miejską Konstancina-Jeziorny, będą sukcesywnie realizowane w przyszłym roku.


[WYNIKI GŁOSOWANIA]

[PROJEKTY INWESTYCYJNE]

Miejsce

Nazwa projektu

Liczba głosów

Szacunkowa wartość (w zł)

I.

Projekt Mirkowska 56

194

63 945,04

II.

Bezpieczna Parcela – kamery monitorujące wieś Parcela

165

84 500

III.

Modernizacja i zagospodarowanie placu zabaw w Bielawie

154

76 702,30

IV.

Klatka funkcjonalna do ćwiczeń na świeżym powietrzu

121

31 000

V.

Modernizacja placu zabaw dla młodzieży (siłowni) przy ul. Mirkowskiej z uwzględnieniem wymiany 10 urządzeń siłowni plenerowej (fitness)

108

85 000

V.

Plac zabaw dla psów

108

84 500

VI.

Komputer nie tylko dla seniora

105

13 750

VII.

Poprawa estetyki budynku Domu Ludowego oraz pomieszczeń w garażu OSP w Gassach

85

42 500

VIII.

Zagospodarowanie terenu wokół nowego placu zabaw w Mirkowie

33

50 800

RAZEM:

532 697,34


[PROJEKTY POZOSTAŁE]

Miejsce

Nazwa projektu

Liczba głosów

Szacunkowa wartość (w zł)

I.

Promocja aktywności ruchowej – prowadzenie zajęć zdrowy kręgosłup i zumba

186

21 000

II.

Działalność Klubu Kulturalnego „Klub Wszyscy Razem – Mirków”

128

49 550

III.

Gimnastyka i taniec w Opaczy

121

27 600

III.

Robotyka w Szkole Podstawowej
w Słomczynie

121

30 000

IV.

Warsztaty i zajęcia dla dzieci, młodzieży
i dorosłych – kultura, sport i  integracja
w Bielawie

109

44 332

V.

Klub Kulturalny Drabina przy OSP Skolimów

96

49 624

VI.

Festiwal muzyki ulicznej „HIP-HOP
Zdrój 2018”

73

46 000

VII.

Art Park

67

31 508

VIII.

Strefa Kobiet Pozytywnie Zakręconych

58

20 400

RAZEM:

320 014

Powrót