projekt nr 17

17. Remont drogi dojazdowej - osiedlowej


Lokalizacja zadania

Konstancin-Jeziorna (osiedle Grapa) nr ew. dz. 75/8 i 75/7 obręb 03-12, wjazd z 724 przy bloku Wilanowska 3

Opis projektu

Zmiana istniejącej nawierzchni (powybijana, pełna dziur, cząstkowe elementy płyt betonowych). Droga ta planowana jest na ok. 40 mb - długości i 5 mb - szerokości. Od strony pawilonów handlowych w pasie granicznym założony będzie pas zieleni - nasadzeń roślinności.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Przygotowanie inwestycji (dokumentacji)2 000 zł
2Całkowity koszt wykonania40 000 zł
3Nadzór techniczny nad realizacją zadania3 000 zł
Łącznie: 45 000 zł