projekt nr 16

16. Plaża miejska nad rzeką Jeziorką (wraz z terenem rekreacyjnym)


Lokalizacja zadania

ul. Pułaskiego 4 - są to 4 działki leżące obok siebie o numerach wg klasyfikacji G5IDD z obrębu (01- 26) Skolimów:
•141802_4.0126.119/6
•141802_4.0126.119/7
•141802_4.0126.119/8
•141802_4.0126.119/9

Opis projektu

Wnioskuję o utworzenie  plaży miejskiej nad  rzeką  Jeziorką wraz z terenem rekreacyjnym. Będą one służyły mieszkańcom miasta Konstancin – Jeziorna oraz turystom. W skład inwestycji będą wchodziły plaża właściwa, miejsce rekreacyjne z ławkami i ogniskiem oraz plac zabaw. Będzie bezpieczne, ponieważ włączone do monitoringu miejskiego, oświetlone i zaopatrzone np w śmietniki, żeby zachować czystość. Szczegółowy zakres elementów o który wnioskuję znajduje się w szacunkowym kosztorysie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1piasek wiślany sortowany 0-2 mm PN-EN 12620 wraz z transportem stanowiący materiał do wykonania plaży o wymiarach ok. 25 na 40 metrów (grubość pokrywy 50 cm) 1000m2. . 500m3 = 800 ton.28 500 zł
2prace ziemne w tym usypanie utwardzonych ścieżek8 000 zł
3włączenie obiektu do monitoringu miejskiego15 000 zł
4ławki5 000 zł
5zagospodarowanie zieleni3 000 zł
6śmietniki2 000 zł
7założenie podstawowego oświetlenia5 000 zł
8stojaki rowerowe2 000 zł
9prace ziemne i materiał zw. z przygotowaniem miejsc postojowych dla samochodów5 000 zł
10miejsce na ognisko stacjonarne1 500 zł
11wykonanie projektu15 000 zł
12mały plac zabaw dla dzieci* (jeśli pozwolą środki)10 000 zł
Łącznie: 100 000 zł