projekt nr 15

15. Napraw sam – Nie wyrzucaj!


Lokalizacja zadania

obszar całej gminy Konstancin-Jeziorna – szkoły, świetlice wiejskie i inne miejsca
spotkań mieszkańców

Opis projektu

Przedmiotem zadania jest cykl spotkań mieszkańców polegających na daniu im możliwości naprawienia posiadanych rzeczy bez zakupywania specjalnych urządzeń i narzędzi. Spotkania np.: sobotnie będą odbywały się cyklicznie co dwa tygodnie w innym miejscu Konstancina-Jeziorny. Mieszkańcy będą mogli przyjść i naprawić ubranie, komputer, telefon, lampkę czy żelazko. W zakresie projektu będzie zakup urządzeń i zatrudnienie specjalistów do pomocy przy naprawach. Nie będzie to punkt usługowy, ale rodzaj warsztatów, gdzie każdy przy pomocy wskazówek specjalisty naprawi zepsuty przedmiot.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1specjalista szycie - 15 x 400 zł (4h)6 000 zł
2specjalista komputer - 15 x 400 zł (4h)6 000 zł
3specjalista rower - 7 x 400 zł (4h)2 800 zł
4specjalista elektromonter - 7 x 400 zł (4h)2 800 zł
5specjalista renowacja mebli - 7 x 400 zł (4h)2 800 zł
6koordynator + ryczałt samochodowy – 20 x 400 zł (5h)8 000 zł
7urządzenia, narzędzia ( spręŜarka, pistolet do zszywek, zestaw śrubokrętów, zestaw kluczy płaskich i nasadowych, miernik, imadło, ściski, młotki, szlifierka, piła, ostrzałka do noŜy materiały eksploatacyjne, koszty biurowo-administracyjne, koszty ewentualnych napraw urządzeń , ubezpieczenie OC uczestników i specjalistów)15 000 zł
Łącznie: 43 400 zł