Szczegóły projektu

Warsztaty, spotkania dla dzieci, młodzieży i dorosłych z cyklu "Bielawskie spotkania z kulturą" oraz zajęcia artystyczno-kulturalne z elementami rozwoju sportowo-rekreacyjnego.


Opis projektu

Proponowany projekt zakłada organizację oraz przeprowadzenie warsztatów: z cyklu "Bielawskie spotkania z kulturą". Spotkania dotyczyć będą różnorodnych zakresów tematycznych z ciekawymi ludźmi np. historii, teatru, filmu, muzyki. Organizacja zajęć artystyczno-kulturalnych z elementami rozwoju sportowo-rekreacyjnego polegać będzie na organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży z zakresu: muzyki, teatru, zabawy i zajęć sportowych.

Opis lokalizacji

świetlica wiejska w Bielawie, ul. Wspólna 3, Działka ew. 644/2 644/3, 666/4 Obręb Bielawa

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Spotkania z ciekawymi ludźmi 8 spotkań x375030 000 zł
2zajecia artyst.-kult. z elementami rozwoju sportowo-rekreacyjnego30 000 zł
3zakup sprzętu i materiałów pomocniczych potrzebnych do realizacji zajęć10 000 zł
4sprzątanie5 000 zł