projekt nr 2

2. Modernizacja skweru rekreacyjnego przy tężni solankowej-wzbogacenie o urządzenia street workoutu


Lokalizacja zadania

Zbieg ulic : Źródlanej i Kraszewskiego, działka nr 22,obręb 03-08, na istniejącym placu rekreacyjnym

Opis projektu

Uzupełnienie istniejącego skweru rekreacyjnego o urządzenia street workoutu takie jak: drążki ,poręcze,drabinki,skrzynie -służące do ćwiczeń fizycznych.Street workout to popularny sposób ćwiczeń opartych na wykorzystaniu ciężaru własnego ciała. Ćwiczenia siłowe i zręcznościowe mogą być wykonywane przez osoby bez ograniczeń wiekowych .Modernizację umożliwia  przesunięcie 3 istniejących urządzeń (powtarzających się na placu) i  niewielkie rozszerzenie terenu wysypanego kruszywem. W ten sposób można uzyskać do 200 m kw. na postawienie urządzeń do ćwiczeń street workout. Proponowane umiejscowienie pokazane jest na załączonej mapce.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1kpl urządzeń + transport+ montaż78 000 zł
2Dostosowanie podłoża8 000 zł
3Przesunięcie istniejących 3 urządzeń4 500 zł
4Tablica instruktażowa z wieszakami na ubrania1 200 zł
5Projekt architektoniczny3 000 zł
Łącznie: 94 700 zł