projekt nr 30

30. Renowacja kapliczki przydrożnej na osiedlu Porąbka


Lokalizacja zadania

Obręb 0106, nr ew. 33/7

Opis projektu

Należy wykonać ogrodzenie, posadowienie nowego postumentu, odnowienie lub zakup nowej figury Matki Boskiej, montaż nowego zadaszenia figurki chroniący figurę przed deszczem i warunkami atmosferycznymi. Wykonanie nowych nasadzeń roślinności.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1podłączenie oświetlenia2 000 zł
2szklane zadaszenie figury6 000 zł
3renowacja figury lub zakup nowej6 000 zł
4wykonanie i montaż nowego ogrodzenia(ocynk)6 000 zł
5wymurowanie postumentu8 000 zł
6nasadzenie roślin1 000 zł
Łącznie: 29 000 zł