projekt nr 34

34. Mirkowska Alejka


Lokalizacja zadania

Anny Walentynowicz 3, 10/28; Obręb ewidencyjny 02-02

Opis projektu

Uporządkowanie terenu przy ul. Anny Walentynowicz pomiędzy granicą żłobka a parkingiem Spółdzielni Mieszkaniowej. Prace miały by na celu poprawę estetyki tego terenu poprzez jego wyrównania, jak i nasadzenie roślin, trawy, stworzeniu klombu kwietnego. Dobrze byłoby poprawić bezpieczeństwo osób udających się na wał poprzez utwardzenie części podłoża kostką brukową (tylko do granicy wału) - wymiary chodnika 44 m x 1,5 m = 66 m kw. oraz postawienie słupków, aby nie parkowały tam samochody, koszy na psie odchody.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Uporządkowanie terenu wraz z nasadzeniami, klombem kwietnym itp.10 000 zł
2Ułożenie chodnika z kostki brukowej do granicy wału wraz ze słupkami11 000 zł
3Kosze, tabliczki informacyjne1 000 zł
Łącznie: 22 000 zł