Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 12

12. Utwardzenie drogi gminnej w Czernidłach


Lokalizacja zadania

droga gminna, działka ew. nr 108, obr. 00-05 Czernidła)

Opis projektu

Utwardzenie drogi gminnej, która obecnie wykonana jest z tłucznia. Zadanie polega na wykonaniu nakładki asfaltowej na odcinku 300 mb (ok. 900 m kw.).

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Wykonanie nakładki asfaltowej90 000 zł
2Wykonanie dokumentacji projektowej8 000 zł
Łącznie: 98 000 zł