projekt nr 6P

6P. Warsztaty i zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych - kultura, integracja w Bielawie


Lokalizacja zadania

Świetlica wiejska w Bielawie, ul. Wspólna 1/3, działka: 644/2, 644/3, 644/4

Skrócony opis

Kontynuacja bezpłatnych spotkań kulturalno-integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych organizowanych w świetlicy wiejskiej OSP w Bielawie. Planowane są: warsztaty wielkanocne i bożonarodzeniowe, kulinarne, muzyczno-taneczne i teatralne oraz zabawy w gry planszowe.

Opis projektu

Warsztaty i zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie kultury i integracji społeczności:

Warsztaty świąteczne - organizacja 2 warsztatów świątecznych bożonarodzeniowych i wielkanocnych dla dzieci, młodzieży pod opieką rodziców lub opiekunów w kontekście integracji przy nauce i tworzeniu wspólnie ozdób świątecznych, prezentów świątecznych połączone z poczęstunkiem i słodką niespodzianką dla dzieci. Podobne warsztaty w świetlicy wiejskiej w Bielawie odbyły się w 2010 i 2018 roku, przy owocnej współpracy mieszkańców sołectwa i KDK Konstancin, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Warsztaty kulinarne - organizacja zajęć kulinarnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych promujących zdrowe odżywianie oraz nowe smaki. Podczas warsztatów będzie można poznać historie potraw i kraj ich pochodzenia. Dzieci nauczą się posługiwać różnymi akcesoriami oraz poznają miary kuchenne. A to wszystko połączone z własnoręcznie przygotowanym poczęstunkiem.

Warsztaty muzyka/taniec/teatr
Organizacja cyklu zajęć na gruncie muzyki, tańca i teatru dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Warsztaty na gruncie muzyki, tańca i teatru podnoszą sprawność motoryczną i percepcyjną człowieka. Szczególnie u dzieci pomagają rozwijać wyobraźnię, wrażliwość emocjonalną a także plastykę ciała. Efekty pracy w formie przedstawienia muzycznego do prezentacji podczas corocznego spotkania wigilijnego dla seniorów w Bielawie i przy okazji innych wydarzeń sołeckich i gminnych. Warsztaty byłyby kontynuacją zajęć, które odbywają się od kwietnia br. z projektu Budżetu Obywatelskiego z 2018 roku, w którym bierze liczna grupa dzieci od 5-14 lat.
Zasadne jest uwzględnienie w kosztorysie środków pieniężnych na wypożyczenie strojów i zakup artykułów do scenografii, przygotowanego przez dzieci przedstawienia. Założeniem projektu jest możliwość użycia w tym celu materiałów ekologicznych, które podlegają recyklingowi.

Zabawy w gry planszowe - organizacja zajęć mająca na celu promowanie idei grania w gry planszowe. Poprzez rozrywkę uczestnicy w każdym wieku będą mogli zdobywać wiedze, ćwiczyć pamięć i spostrzegawczość, rozbudzając zainteresowania, uczyć radzenia sobie ze złością i frustracją, a przede wszystkim nawiązywać ciekawe relacje społecznie z ludźmi o podobnych zainteresowaniach. Zajęcia byłyby kontynuacją organizowanych w zakresie Budżetu Obywatelskiego 2018.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Warsztaty bożonarodzeniowe (1 raz w roku) - instruktor 2 h x 100,00 zł200 zł
2Warsztaty bożonarodzeniowe - materiały potrzebne do realizacji zadania400 zł
3Warsztaty bożonarodzeniowe - artykuły spożywcze356 zł
4Warsztaty wielkanocne (1 raz w roku) - instruktor 2 h x 100,00 zł200 zł
5Warsztaty wielkanocne - materiały potrzebne do realizacji zadania400 zł
6Warsztaty wielkanocne - artykuły spożywcze356 zł
7Warsztaty kulinarne (3 razy w roku po 2 h) - instruktor 6 h x 100 zł600 zł
8Warsztaty kulinarne - materiały potrzebne do realizacji zadania70 zł
9Warsztaty kulinarne - artykuły spożywcze600 zł
10Warsztaty muzyka/taniec/teatr (50 tyg. po 2 h) - instruktor 100 h x 110 zł11 000 zł
11Warsztaty muzyka/taniec/teatr - materiały potrzebne do realizacji zadania2 000 zł
12Warsztaty muzyka/taniec/teatr - artykuły spożywcze150 zł
13Zabawy w gry planszowe (50 tyg. po 2 h) - instruktor 100 h x 90 zł9 000 zł
14Zabawy w gry planszowe - artykuły spożywcze100 zł
15Sprzątanie 110 h x 35 zł3 850 zł
Łącznie: 29 282 zł

Jednostka realizująca projekt

Konstanciński Dom Kultury