projekt nr 4P

4P. Gimnastyka i taniec w Opaczy


Skrócony opis

Kontynuacja bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych (zdrowy kręgosłup, fitness i zumba) odbywających się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Opaczy.

Opis projektu

Gimnastyka i taniec w Opaczy. Zajęcia odbywać się będą w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Opaczy. W ramach zajęć proponuje się zajęcia: „zdrowy kręgosłup”, „zajęcia fitness” i "zumbę". Zajęcia przewidziane będą 2 razy po 2 godz. w tygodniu przez cały rok 2019, z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych, ferii świątecznych oraz dni wolnych od pracy. Proponuje się, żeby zajęcia odbywały się w godzinach wieczornych tj. między godz. 19,00-21,00. Zajęcia jednorazowe będą trwały 60 minut. W
2019 r. przewidziano ok. 142 zajęć.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Opłata za prowadzenie zajęć (200 PLN za 1h x 142 zajęć)28 400 zł
2Zakup mat do ćwiczeń (50 sztuk)2 000 zł
3Informacja (reklama) odnośnie zajęć500 zł
Łącznie: 30 900 zł

Jednostka realizująca projekt

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie

Postęp realizacji

Zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Opaczy według poniższego grafiku: - poniedziałki – godz. 19.00 Treningi fitness, godz. 20.00 Zumba, - środy – godz. 19.00 Zdrowy kręgosłup, godz. 20.00 Zumba. Terminy zajęć: od 14 stycznia do 26 czerwca oraz od 2 września do 18 grudnia 2019 r., z wyłączeniem ferii zimowych, 1 maja i 20 czerwca. Zajęcia są bezpłatne dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna.