Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 6P

6P. Klub Talentów GRAPA


Opis projektu

Klub Talentów GRAPA – warsztaty artystyczne i spotkania mieszkańców Konstancina zainteresowanych spotkaniami kreatywnymi, poświęconymi rękodziełu, edukacji plastycznej, kulturalnej i muzycznej.
Będą organizowane w pracowni Przystanek GRAPA jako cykl 30 spotkań, podczas których uczestnicy mogą rozwijać swoje talenty plastyczne na różnym etapie zaawansowania oraz w duchu idei zero waste, muzyczne i z zakresu kultury słowa oraz rozwijania się rozwijania umiejętności myślenia strategicznego i abstrakcyjnego.
W ramach Klubu Talentów odbywać się też będą spotkania Granie bez klikania – wieczory i turnieje z wykorzystaniem gier planszowych. Celem jest integracja mieszkańców osiedli GRAPA i sąsiadujących oraz pokazanie talentów mieszkańców naszej gminy – lokalnych przedsiębiorców i artystów – oraz  promocja ich twórczości. Efektem działalności Klubu będzie także wystawa prac podczas plenerowych wydarzeń kulturalnych w okolicy pracowni Przystanek GRAPA.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Składowe zadaniaŁączny koszt
1Materiały do decoupage – zestawy początkowe: klej, serwetki, papiery, pędzle, mix media, lakiery, ozdoby drewniane, pudełka1 500 zł
2Materiały na warsztaty kreatywne (papiernicze, plastyczne towarzyszące spotkaniom): kleje, pędzle, kredki, mazaki, ołówki, długopisy, kwiaty z papieru, gąbki, tusze, farby akrylowe, farby plakatowe, papier szary i do flipchartów, tablice kredowe i korkowe do wieszania prac, sznurki, spinacze, markery, artykuły kreatywne różne3 500 zł
3Materiały do zajęć kulturalnych: żarówki do rzutnika, diafilmy, szablony drewniane do zajęć z bajką i muzyką, gry planszowe (nagrody w konkursach i turniejach)5 000 zł
4Spotkania z gośćmi - spotkania z pisarzem i warsztaty poetycko-muzyczne (3x800zł)2 400 zł
5Materiały reklamowe: wydruki ulotek i plakatów promujących wydarzenia i spotkania (projekt gratis – wkład własny; druk - usługa)1 000 zł
6Wynagrodzenia instruktorów (30 spotkań): Decoupage (2x3hx75zł) Scrapbooking (2x2hx75zł) Kreatywne (recykling 2 x 2hx60zł, kiermasz 6hx60zł, festyn 6hx60zł, gry planszowe 10hx60zł, z bajką 6x2hx60zł) – 38hx60zł Muzyczne (6 x1hx75zł)3 480 zł
Łącznie: 16 880 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Klub Talentów GRAPA

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin--Jeziorna i przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego konstancin.konsultacje-spoleczne.pl jest: Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna. 

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne. W trakcie korzystania z serwisu konstancin.konsultacje-spoleczne.pl chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy z tych informacji korzystać.
 1. W czasie korzystania z serwisu konstancin.konsultacje-spoleczne.pl, podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, kontaktowego itp. możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych takich jak:
  • imię i nazwisko
  • adres zamieszkania
  • telefon kontaktowy
  • adres e-mail
  • nr PESEL
 2. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie, lub podczas wykorzystania formularza kontaktowego służącego do komunikacji z Urzędem Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia skorzystanie serwisu.
 3. Celem użycia danych osobowych jest świadczenie usługi w serwisie: konstancin.konsultacje-spoleczne.pl, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
 4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia. Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
 6. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
 7. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
 8. W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości korzystamy z pomocy partnera – firmy MediaPark Sp z o.o., który jest ogólnopolskim dostawcą i operatorem aplikacji konsultacje-spoleczne.pl. MediaPark Sp z o.o. zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem oraz procesem zliczania głosów.
  Cała procedura jest nadzorowane przez Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, a po zakończeniu świadczenia usługi i przekazaniu wyników głosowania do Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, MediaPark Sp z o.o. bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.
 9. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
 10. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
 11. Strona internetowa konstancin.konsultacje-spoleczne.pl wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
 12. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
 13. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności.
 14. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
 15. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści:
  1. charakterze bezprawnym,
  2. które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług,
  3. które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 16. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
 17. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail: iod@konstancinjeziorna.pl. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
 18. W przypadku jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.